Tərcümə qiymətində edilən güzəştlər Rus, belarus, türk dilləri üçün

"EKT Translate" tərcümə bürosu Qiymətlərdə güzəşt; müştərilərinə qıvraq güzəşt sistemi təklif edir. Təməl qiymətlər onsuz da aşağı olduğunu nəzərə alarkən, bu xüsusən xoşdur. Xidmət vahidləri olaraq yazılı tərcümələrdə standart səhifə (1800 işarə), şifahi tərcümələrdəsə saat və gün tətbiq olunur.

Daimi müştərilərə güzəşt

Bizim müştərilərimiz ikinci dəfə müraciət edərkən artıq daimi müştəri kateqoriyasına aid edilirlər. Daimi müştərilərə 5 % güzəşt edilir. Əlillərə, veteranlara və fəqir müştərilərə 50% qədər güzəşt təklif edilir. Bu güzəşt yalnız tərcümələrdə və şəxsən özləri müraciət edərkən və yaxud işin onlar üçün görüldüyü faktının təsdiq edildiyi halda tətbiq olunur və əlavə xidmətlərə aid deyildir (əlavə xidmətlərin qiyməti xidməti edənlər tərəfindən təyin olunur və əlavə məsrəflər gözə alınır).

Yazılı tərcümələrdə güzəştlər

Həcmi 3 lə 10 səhifə olan çox səhifəli işlərə 5% ölçüdə güzəşt tətbiq edilir.

Həcmi 10 səh-dən 100 səh.-yə qədər olan işlər üçün 10% və daha çox güzəşt təyin olunur.

Həcmi 100 səhifəni keçən sifarişlərə 15%-dən başlayaraq güzəşt verilir.

Şifahi tərcümələrdə güzəşt

Bir gündən çox davam edəcək şifahi tərcümə sözləşərkən 5%-dən başlayaraq güzəşt təklif edilir. Uzun vədəli tərcümələr üçün güzəşt müqaviləyə görə təklif olunur.

Təcili tərcümələrdə qiymət artışı

Əziz müştərilərimiz güzəştlərlə bərabər təcili tərcümələrdə artış olacağını bilməlidir. Çünki təcili xidmət əlavə pullu xidmətdir. Yüksəlişin ölçüsü tarif qiymətlərinin 200%-qəqədər ola bilər. Qiymət yüksəlişi müştəri ilə əvvəlcədən razılaşılr.

Yeni qiymətlərQiymətlər Baş səhifəBaş səhifəyə