Evrakların noter tasdıklı tercümesi ve uzman danışmanlık

Daha tercüme yapılmadan önce

senedlerin nasıl düzgün yapılması

EKTtranslate uzman tercüme bürosu: danışmanlık hakkında bilgi alabilirsiniz. Bazı inceliklerden hala tercüme yapılmadan önce, yani senedin aslı hazırlanarken haberdar olmakta fayda vardır. Tabii ki biz Sizin için tercümeye ait edilen her mevzu üzere, istenilen etapta danışmanlık yaparız. Müşterilerimizin her siparişte tercümeler üzere parasız danışmanlık hizmeti almak imksanı mevcuttur. Biz tercümye ait her bir mevzuda danışman hizmeti yaparız. Düzgün hazırlanmış olan sened ondan başarı ile kullanmanın garantisidir. Sık-sık, kuruluşunu, özelliklerini kullanım amaçlarını bilmeden yapımış senedi kullanmak imkansız oluyor. Bunu bilmeniz çok ünemlidir.
Ve çoğu zaman müşteriler şikayet eder ki "Bakın, biz senedi yurt dışında tercüme ettirdik, burada kabul etmiyorlar". Bunun sebebi yalnız sened düzeninin ve kullanımının en basit kurallarını bilmemektedir. Onlar sened düzenlenmeden önce bize müracaat ederek, danışsaylardı kendilerini kaçıla bilecek sorun ve fazla masraftan kurtara bilirlerdi.
Vaktınızı değerlendirin ve zamanında uzmanlara müracaat edin. Her zor işi profesyonellere havale edin. "Çöreği ver çörekçiye" derler...

Biz Size dokümanların düzenlenmesi, işlenmesi ve yığımında her türlü gerçek yardım ede biliriz. Ayrıca fotokopi, skan ve diğer ek hizmetlerin yapılmasında yardımcı oluruz.

Müşterilerimiz bizden öğrene bilir

Her hangiБюро переводов EKTtranslate: составление и заверение документов devlet organına senedin problemsiz takdim edilmesi için ne grekiyor?

Resmi senedler, anlaşmalar, aynı zamanda özel senedler: dilekçeler, müracaatlar, çeşitli yazılar, hatta mektuplar nasıl düzgün yazılır?

Senedlerin,

tercümelerin tasdiği ve yasallaştırılması

nasıl ve nerede oluşturuluyor?

Noter tasdikli suret ne demektir? Hangi hallerde o talep olunuyor? Suret aslı gibi yasal güce malik midir?

Noterlikler nasıl çalışıyor? Örneğin, Siz pazar ve tatil günleri bazı noterliklerin çalıştığını biliyor muydunuz? Biz Sizin noter çalışmaları ve işlemlerine bağlı istediğiniz sorunuzu cevaplarız. Bir devlet tarafından verilen senedin o bür devletlrin arazisinde kullanıla bilmesi içın ne lazım?

Apostil ne demek?

Hangı hallerde gerekiyor?


Bütün bu sorurara müşterilerimiz kolay ve çabuk cevap bulur. Müracaat ediniz )

Tercümelerle beraber ek hizmetlerEk hizmetler Ana sayfaya dönüşAna sayfaya