Rusça, Belarusça, Türkçe, azərice, Avropa dillərindən uzman çeviriler Rusça, Belarusça, Türkçe, azərice, Avropa dillərindən uzman çeviriler

Bizim müşterilerimiz

• Tercümeler üzere ücretsiz danışmanlık ala bilir

EKTtranslate uzman tercüme bürosu - DanışmaHala tercümeden once senedlerin nasıl düzgün yapılması konusunda. Biz Size tercüme ile ilgili olan her mevzuda danışmanlık yapa biliriz, yardım ederiz...

√Daha geniş...


• Bizden öğrene bilir

Senedler için EKTtranslate uzman tercüme bürosu - bilgitercümelerin tasdiği ve yasallaştırılması hangi makamda ve usulle oluyor? Noterlikler nasıl çalışıyor? Senedin yasal hale getirilmesi işleleri neleri kapsar? Hangı hallerde yasal tasdik gerekiyor? Yutdışından gelen (oraya gidecek) evraklar hakkında...

√Daha geniş...


news flash
  • Русский
  • Azəricə
  • Türkçe
  • English

Rus, belarus, türk dilleri için indirimler

İndirimler"EK Studio" tercüme bürosu devamlı müşterilerine, temel fiyatlara esasen, değişik bir sistemle indirimler yapıyor. "EK Studio" bürosuna 2 defadan çok müracaat etdiğiniz halde, Siz bizim devamlı müşterimiz oluyorrsunuz. Devamlı müşterilere 5 % indirim yapılır. Belli şartlarda biz Size rus-türk tercümelerine 15%-indirim (ve çok) yapılması mümkündür. Biz sizin maddi durumunuzu da göze alıyoruz.

Aynı zamanda büyük hacmli siparişlere (10 sayfa civarında) 10% kadar indirim vardır.

Daha büyük (10 sayfadan çok) siparişler için

15% ve daha fazla indirimler

uygulanıyor.

Sözlü tercümeler halinde işin süresi 8 saat ve bundan fazla olduğunda 15%-ten başlayarak indirimler yapıla bilir.

İndirimler, sağırlar, veteran ve fakirler için de uygulana bilir. Yalnız işbu indimler kendimizin yapmış olduğumuz tercümelere ait olarak, ek hizmetlere uygulanamaz.

Sayın müşterilerimiz indirimlerin yanısıra acil tercümülerde zam olacağını dikkata almalıdır.

1 rus-türk tercümelerine 15%-indirim

Fiyatlar Fiyatlar Ana sayfaAna sayfaya

Bulamadığınız bir şey varsa, lütfen, sitemizin yukarı kısmındakl Arama penceresini kullanın. top