Rusça, Belarusça, Türkçe, azərice, Avropa dillərindən uzman çeviriler Rusça, Belarusça, Türkçe, azərice, Avropa dillərindən uzman çeviriler

Bizim müşterilerimiz

• Tercümeler üzere ücretsiz danışmanlık ala bilir

EKTtranslate uzman tercüme bürosu - DanışmaHala tercümeden once senedlerin nasıl düzgün yapılması konusunda. Biz Size tercüme ile ilgili olan her mevzuda danışmanlık yapa biliriz, yardım ederiz...

√Daha geniş...


• Bizden öğrene bilir

Senedler için EKTtranslate uzman tercüme bürosu - bilgitercümelerin tasdiği ve yasallaştırılması hangi makamda ve usulle oluyor? Noterlikler nasıl çalışıyor? Senedin yasal hale getirilmesi işleleri neleri kapsar? Hangı hallerde yasal tasdik gerekiyor? Yutdışından gelen (oraya gidecek) evraklar hakkında...

√Daha geniş...


news flash
 • Русский
 • Azəricə
 • Türkçe
 • English

Müşterilerimize aşağıda sayılan ek hizmetler yapıyoruz:

Müşterinin rahatlığı için

Tercüme, noter tasdiği, apostil

tam hizmet takımı mevcuttur. Bubunla, eğer sened uzak yabancı ülkeden gelmişse veya yabancı devlete gidecekse, müşteri senedlerin kullanıla bilmesi amacıyla hazırlanmasını bir kaç defa çabuklaştirir. Aynı zamanda

Dil eğitimi, rehber tercüman hizmeti ve yasal danışmanlık

daha mevcuttur. Rusça, azerice, ingilisce kursları veya diğer yabancı dil kursları dil hizmetleri yapmaktadır.
 • Müşteri rica ederse noter tasdiği
  Size noterde tasdik edilmiş tecüme mi Noter tasdikli tercümelerlazım? Hatta onun gerekdiğini bilmiyorsanız, noter tasdikli tecüme her zaman yurt dışından gelen vatandaşların evraklarını çeşitli devlet organlarında suna bilmesi için talep olunacağını göze alınız. İlave ücretle büromuz, senedlerinizin noterli tasdiği kaygılarını kendi üzerimize alarak, Sizi kaçıla bilen rahatsızlık ve masraftan kurtara biliriz.
 • Müşterinin ricası ile apostil vurulması (yasallaştirma)
  Büromuz müşterimizin siparişi ile uzak yabancı Yabancı belgele çevirisinin yasallaştırılmaseülkelerde kullanılacak senedleri yasallaştira biliriz. Bunun yanısıra bizim Size tercüme, noter tasdiği, apostil hizmeti takımı teklifi yapmak imkanımız vardır. Bu türlü senedler tam sayılıyodur ve istediğiniz makam tarafından kabul edilmesi garantilidir. Tercüme, sunulacak yere verilmeden once işbu hizmet takımını kullanırsanız - zaman kazanırsınız.
 • Yabancıların nikah törenlerinin tercümesi
  Evlenenlerden biri yabancı vatandaş oldukta Düğün, nişan, nikah bağlanması ve nüfus kayıt belgelerinin çevirisinikah törenlerine tercümanın katılması mecburi olmuştur. Yabancıların nikah törenlerinin tercümesi, bunun yanısıra çocukların senedlerinin Nüfusa kaydı kanunun talebi olmuştur. Bu hallere dilekçe verilmesi, Nüfus organlarının düzenlediği senedlerin imzalanması ve alınması, hem çocuğun doğumu kaydı, oğulluğa (kızlığa) alınması, babaığın tayin edilmesi belgeleri ve s. aittir.
 • Dil eğitimi
  Yabacı dil eğitimiGerek yurt dışından gelen veya Belarus’ta yaşayan vatandaşlara, gerekse çeşitli makamlara, kuruluşlara, firmalara özel ve kolektif yabancı dil kursları rusça, azerice, ingilisce kursları, istenilen yabancı dilin eğitimini yaparız.
  İlk önce rus dili eğitimi ve doğu dillerinin eğitimi ve aynı zamanda belarus dili, diger dogu ve batı dilleri eğitimi göze alınıyor. Muhakkak tecrübeli özel öğretmen aranirsa, en tecrübelisi bizdedir. Kısa vakit içinde büyüklere ve çocuklara yeterli derecede irtibat seviyesinde konuşmayı öğretiriz. Yurt dışına çıkan ve ya yabancı ortaklar, temsilciler, misafirlerini kabule hazırlanan iş adamlarına ve şahıslara dersler veririz. En tecrübeli özel öğretmen Size uygun vakitte Sizi öğretmeye hazırdırdır
 • Rehber tercüman hizmetleri
  İsterseniz Sizin dikkatınıza resmi başvurularda, şehirle tanışliık gezintilerinde, şehir dışı özel ve kolektiv gezintilerde yol gösteren tercüman hizmetleri teklif ediyoruz.
 • Yasal hizmetler
  Çeviri hizmetleri ve yasal danışmanlıkŞirket kuruluşnda tercüme xizmetiBizimle iş ortaklığı yaptığmız firmararla beraber Sizin için çeşitli yasal sorunların giderilmesinde yardım ederiz, şirket açılması/kapanması, ticari faaliyet gidişinde danışmanlık yaparız, tartışmaların çözümünde, senedler düzenlenmesinde yardımcı oluruz, Sizin menfaatınızı devlet orqanları ve özel kuruluşlar karşısında koruya biliriz.

Tercüme hizmetleriTercümeler sayfasina dönüş Hizmetlerimizin tam listesiHizmetlerimizin tam listesi

Bulamadığınız bir şey varsa, lütfen, sitemizin yukarı kısmındakl Arama penceresini kullanın. top

Aziz müşterilerimizden ricamız

Çocuk tebessümü Bize müracaat ederken unutmayınız ki, tercümanın işi adi iş değil. Tercümana yeterli kadar vakit verilecektir. İşin "5 dakikalık" sürəsini veya "iki satırlık" hacmini tayin etmeden önce tercüme hakkında bizimle danışın. "5-dakikalık" veya "2-satırlık" işleri biz kabul etmemeye çalışıyoruz. Çünkü tecrübeden belli - en fazla vakit talep eden ve rahatsızlık getiren işbu dokümanlardır. Vaktında müracaat etmeye çalışınız. "Dün" yapılacak olan tercümeleri lütfen evvelki gün getiriniz. Ne istediğinizi kesin izah edin. Bize güvene bilirsiniz, çünkü biz işimizi Profesyonel seviyede yapıyoruz!