Müşterilerimize aşağıda sayılan ek hizmetler yapıyoruz:

Müşterinin rahatlığı için

Tercüme, noter tasdiği, apostil

tam hizmet takımı mevcuttur. Bubunla, eğer sened uzak yabancı ülkeden gelmişse veya yabancı devlete gidecekse, müşteri senedlerin kullanıla bilmesi amacıyla hazırlanmasını bir kaç defa çabuklaştirir. Aynı zamanda

Dil eğitimi, rehber tercüman hizmeti ve yasal danışmanlık

daha mevcuttur. Rusça, azerice, ingilisce kursları veya diğer yabancı dil kursları dil hizmetleri yapmaktadır.
 • Müşteri rica ederse noter tasdiği
  Size noterde tasdik edilmiş tecüme mi Noter tasdikli tercümelerlazım? Hatta onun gerekdiğini bilmiyorsanız, noter tasdikli tecüme her zaman yurt dışından gelen vatandaşların evraklarını çeşitli devlet organlarında suna bilmesi için talep olunacağını göze alınız. İlave ücretle büromuz, senedlerinizin noterli tasdiği kaygılarını kendi üzerimize alarak, Sizi kaçıla bilen rahatsızlık ve masraftan kurtara biliriz.
 • Müşterinin ricası ile apostil vurulması (yasallaştirma)
  Büromuz müşterimizin siparişi ile uzak yabancı Yabancı belgele çevirisinin yasallaştırılmaseülkelerde kullanılacak senedleri yasallaştira biliriz. Bunun yanısıra bizim Size tercüme, noter tasdiği, apostil hizmeti takımı teklifi yapmak imkanımız vardır. Bu türlü senedler tam sayılıyodur ve istediğiniz makam tarafından kabul edilmesi garantilidir. Tercüme, sunulacak yere verilmeden once işbu hizmet takımını kullanırsanız - zaman kazanırsınız.
 • Yabancıların nikah törenlerinin tercümesi
  Evlenenlerden biri yabancı vatandaş oldukta Düğün, nişan, nikah bağlanması ve nüfus kayıt belgelerinin çevirisinikah törenlerine tercümanın katılması mecburi olmuştur. Yabancıların nikah törenlerinin tercümesi, bunun yanısıra çocukların senedlerinin Nüfusa kaydı kanunun talebi olmuştur. Bu hallere dilekçe verilmesi, Nüfus organlarının düzenlediği senedlerin imzalanması ve alınması, hem çocuğun doğumu kaydı, oğulluğa (kızlığa) alınması, babaığın tayin edilmesi belgeleri ve s. aittir.
 • Dil eğitimi
  Yabacı dil eğitimiGerek yurt dışından gelen veya Belarus’ta yaşayan vatandaşlara, gerekse çeşitli makamlara, kuruluşlara, firmalara özel ve kolektif yabancı dil kursları rusça, azerice, ingilisce kursları, istenilen yabancı dilin eğitimini yaparız.
  İlk önce rus dili eğitimi ve doğu dillerinin eğitimi ve aynı zamanda belarus dili, diger dogu ve batı dilleri eğitimi göze alınıyor. Muhakkak tecrübeli özel öğretmen aranirsa, en tecrübelisi bizdedir. Kısa vakit içinde büyüklere ve çocuklara yeterli derecede irtibat seviyesinde konuşmayı öğretiriz. Yurt dışına çıkan ve ya yabancı ortaklar, temsilciler, misafirlerini kabule hazırlanan iş adamlarına ve şahıslara dersler veririz. En tecrübeli özel öğretmen Size uygun vakitte Sizi öğretmeye hazırdırdır
 • Rehber tercüman hizmetleri
  İsterseniz Sizin dikkatınıza resmi başvurularda, şehirle tanışliık gezintilerinde, şehir dışı özel ve kolektiv gezintilerde yol gösteren tercüman hizmetleri teklif ediyoruz.
 • Yasal hizmetler
  Çeviri hizmetleri ve yasal danışmanlıkŞirket kuruluşnda tercüme xizmetiBizimle iş ortaklığı yaptığmız firmararla beraber Sizin için çeşitli yasal sorunların giderilmesinde yardım ederiz, şirket açılması/kapanması, ticari faaliyet gidişinde danışmanlık yaparız, tartışmaların çözümünde, senedler düzenlenmesinde yardımcı oluruz, Sizin menfaatınızı devlet orqanları ve özel kuruluşlar karşısında koruya biliriz.

Avropa dillerinden sözlü ve yazılı tetcümelerTercümeler sayfsına Hizmetlerimizin tam listesiHizmetlerimizin tam listesi