Rusça, Belarusça, Türkçe, azərice, Avropa dillərindən uzman çeviriler Rusça, Belarusça, Türkçe, azərice, Avropa dillərindən uzman çeviriler

Bizim müşterilerimiz

• Tercümeler üzere ücretsiz danışmanlık ala bilir

EKTtranslate uzman tercüme bürosu - DanışmaHala tercümeden once senedlerin nasıl düzgün yapılması konusunda. Biz Size tercüme ile ilgili olan her mevzuda danışmanlık yapa biliriz, yardım ederiz...

√Daha geniş...


• Bizden öğrene bilir

Senedler için EKTtranslate uzman tercüme bürosu - bilgitercümelerin tasdiği ve yasallaştırılması hangi makamda ve usulle oluyor? Noterlikler nasıl çalışıyor? Senedin yasal hale getirilmesi işleleri neleri kapsar? Hangı hallerde yasal tasdik gerekiyor? Yutdışından gelen (oraya gidecek) evraklar hakkında...

√Daha geniş...


news flash
  • Русский
  • Azəricə
  • Türkçe
  • English
Uzman Tercüme, eğitim, özel öğretmenlik hakkında ve...
Biz

Doğu ve avropa dillerine/onlardan profesyonel sözlü ve yazılı tercümeler

yapıyoruz ve aynı zamanda, <Doğu ve avropa dillerine/onlardan profesyonel sözlü ve yazılı tercümeler dokümanların

noter tarafından tasdiği ve yasallaştırılması (apostil vurulması)

gibi ilave hizmetler daha yaparız.
Bizim mesleğimiz istediğiniz saha üzere, zorluk derecesinden asılı olmadan çeşitli materialların, teknik, tıbbı, yasal, mali senedlerin, sanat ve metodik edebiyatın yazılı tercümesi ve istenilen sözlü tercümelerdir. Büromuz yalnız uzman tecümanlarla çalışıyoruz. Onarım hepsi gereken eğitim görmüş, yeterli kadar tecrübesi olan, kullandıkları dillerde konuşan ülkelerde staj toplamış olan tercümanlardır. İşçilerimizin yüksek eğitim seviyesi a'la iş kalitesinin kefilidir. Elemanlarımız dillerin inceliklerine sahip olmakla beraber, uygun alanlardakı standartları biliyor, çeşitli ülkelerin kültürü ile ve doküman işi ile tanışlardır. Biz müşterilerimiz için yüksek kaliteli iş yaparız. En zor, gayri-adi siparişleri Tercüme senedlerinin saklamı ve güvenliği garantilidirbiz en güzel şekilde yerine getiriyoruz. Bizim tercüme studiomuz iş zamanı müşteriden almış olduğu bilgilerin korunacağını ve gizli kalacağını qaranti eder. Bizimle çalışan her tercüman "Ticari ve özel sırrın yayılmaması hakkında" üstelik imzalamıştır. Sizin senedleriniz tesadüfü adamların eline geçmez: bizim tercümanlarımızın çalışdıkları yalnız bir sene değil, onlar kendilerini profesyonel, disiplinli icracı olmakla beraber namuslu insanlar gibi göstere bilimişler. Profesyonel uzman tercümanların sayesinde "EK Studio" bürosu müşterilerin istenilen derecede karışık olan, istenilen mevzudakı tercüme ödevini Özel öğretmenlik azerice, rusça, ingilizce dilleribaşarı ile ve zamanında teslim eder.

En iyi özel öğretmenler de bizdedir! Kısa vakit içinde büyükleri ve çocukları yeterli derececede konuşmayı öğretiriz. Sizin için takım şeklinde Uzman tercüme, eğitim, özel öğretmenlik hizmeti teklif ederiz. Bizim müsterilerimizin arasında bakanlıklar, şirketler, yargı ve mahkeme organları, kamu kuruluşları, ünlü Belarus ve yabancı firmaları vardır. Tercüme hizmetleriTercümelere geç İş arkadaşlarımızDost firmalar

Bulamadığınız bir şey varsa, lütfen, sitemizin yukarı kısmındakl Arama penceresini kullanın. top