Rusça, Belarusça, Türkçe, azərice, Avropa dillərindən uzman çeviriler Rusça, Belarusça, Türkçe, azərice, Avropa dillərindən uzman çeviriler

Bizim müşterilerimiz

• Tercümeler üzere ücretsiz danışmanlık ala bilir

EKTtranslate uzman tercüme bürosu - DanışmaHala tercümeden once senedlerin nasıl düzgün yapılması konusunda. Biz Size tercüme ile ilgili olan her mevzuda danışmanlık yapa biliriz, yardım ederiz...

√Daha geniş...


• Bizden öğrene bilir

Senedler için EKTtranslate uzman tercüme bürosu - bilgitercümelerin tasdiği ve yasallaştırılması hangi makamda ve usulle oluyor? Noterlikler nasıl çalışıyor? Senedin yasal hale getirilmesi işleleri neleri kapsar? Hangı hallerde yasal tasdik gerekiyor? Yutdışından gelen (oraya gidecek) evraklar hakkında...

√Daha geniş...


news flash
 • Русский
 • Azəricə
 • Türkçe
 • English

Rusça, Belarusça, Azerice ve Asya dillerinden

sözlü tercüme

Esas sözlü tercüme çeşiteri şunlardır: Dünya dillerine sözlü tercüme

uzaktan, ardıcıl ve senkron

tercüme- istediğiniz dünya dillerine sözlü tercüme. Burada ilkönce rusça sözlü tercüme hizmeti, tabii sözlü belarusça tercüme hizmeti, isteğinizle azeriçe sözlü çeviri hizmeti ve sözlü Asya dilleri tercümeleri ile beraber sayılan dillere/dillerden sözlü internet tercümeleri saymak isteririz.
 • Uzaktan yapılan tercüme tarafların, telli ve telsiz telefon, selektör, radio, Uzaktan yapılan tercümebilgisayar, IPad ve diğer elektronik iletişim arçları sayesinde Skype, ICQ, MSNM/WLM, YIM, AIM, Jabber ve b. vasıtası ile uzaktan yapılan yazılı ve sözlü konuşmaların tercümesidir.
 • Senkron tercüme
  Senkron tercümelerSenkron tercüme konuşmacı ile aynı zamanda yapıliyor.
   Uygulama alanları:
  • konfranslar;
  • seminerler;
  • çok sayda katılanları bulunan törenler.

  Tercüme genelde iki ve daha çok tercüman tarafından yapılır. Onlar bir-birini her 15 dakikadan bir değişerek çalışıyorlar. Az sayılı katılanlar bulunan tedbirler de senkron tercüme edile bilir.

  Senkron tercüme için özel donatım gerekiyordur.

 • Ardıcıl tercüme
  Ardıcıl tercüme zamanı, konuşmacı, söylediklerinin tercümanın başka dile çevrie bilmesi için gereken mantığı ara verilmelerinin şart olması göze alınır.
  Uzman tercüman
   Uygulama sahaları:
  • konuşmalar;
  • sergiler;
  • takdimler;
  • törenler;
  • pres-konfranslar, toplantılar, kurultaylar;
  • brifingler;
  • seminerler;
  • geziler;
  • sohbetler;
  • delegasyonların takibi;
  • az sayIlı katılanları olan törenler;
  • Noter, avukat yanında veya her hangi bir devlet makamlarında ve özel kuruluşlar karşısında tercüme.
Yuxarıda sayılan tercüme çeşitleri içinde sözlü internet tercümeleri de sözlü tercüme hizmeti grubuna aittir. Esas tecümü dilleri: rusça sözlü tercüme hizmeti, bunun yanısıra belarusça sözlü tercüme hizmeti, uzman azeriçe sözlü çeviri hizmeti ile Asya dilleri dahil, dünya dillerine sözlü tercüme.

√Sipariş et Yazılı tercüme - Scripta manentYazılı tercümeler sayfasına
 İlave xizmetler Tercümelerin Ana SayfasıAna sayfaya

Bulamadığınız bir şey varsa, lütfen, sitemizin yukarı kısmındakl Arama penceresini kullanın. top

Aziz müşterilerimizden ricamız

Çocuk tebessümü Bize müracaat ederken unutmayınız ki, tercümanın işi adi iş değil. Tercümana yeterli kadar vakit verilecektir. İşin "5 dakikalık" sürəsini veya "iki satırlık" hacmini tayin etmeden önce tercüme hakkında bizimle danışın. "5-dakikalık" veya "2-satırlık" işleri biz kabul etmemeye çalışıyoruz. Çünkü tecrübeden belli - en fazla vakit talep eden ve rahatsızlık getiren işbu dokümanlardır. Vaktında müracaat etmeye çalışınız. "Dün" yapılacak olan tercümeleri lütfen evvelki gün getiriniz. Ne istediğinizi kesin izah edin. Bize güvene bilirsiniz, çünkü biz işimizi Profesyonel seviyede yapıyoruz!