Rusça, Belarusça, Türkçe, azərice, Avropa dillərindən uzman çeviriler Rusça, Belarusça, Türkçe, azərice, Avropa dillərindən uzman çeviriler

Bizim müşterilerimiz

• Tercümeler üzere ücretsiz danışmanlık ala bilir

EKTtranslate uzman tercüme bürosu - DanışmaHala tercümeden once senedlerin nasıl düzgün yapılması konusunda. Biz Size tercüme ile ilgili olan her mevzuda danışmanlık yapa biliriz, yardım ederiz...

√Daha geniş...


• Bizden öğrene bilir

Senedler için EKTtranslate uzman tercüme bürosu - bilgitercümelerin tasdiği ve yasallaştırılması hangi makamda ve usulle oluyor? Noterlikler nasıl çalışıyor? Senedin yasal hale getirilmesi işleleri neleri kapsar? Hangı hallerde yasal tasdik gerekiyor? Yutdışından gelen (oraya gidecek) evraklar hakkında...

√Daha geniş...


news flash
  • Русский
  • Azəricə
  • Türkçe
  • English
En uygun çeviri fiyatları

Tercüme hizmetleri için

Fiyatlar

01.11.2016 tarihinden yürürlükte (fiyatlarımıza KDV uygulanmıyor)

Yazılı tercüme
Hizmet çeşidi
Ölçü birimi Fiyatlar
(ABD doları)
Azəri, türk, Asiya dillərinə yazılı çeviriSayfa*15.2
Rus ve belarus dillerine yazılı çeviri="=12.6
Avropa dillerine yazılı çeviri="=7.6
Nadir dillere yazılı çeviri="=50.6
Çok sayfalı metin (10 s. üstü) için yazılı çeviriSayfasına11.4
Büyük hacmli metin (100-den çok say.) - yazılı çeviri="=10.1

* Standart sayfa - tekrarsız boşluklar dahil 1800 semboldür

Sözlü tercüme
Şehir içinde sözlü çeviriSaat*15.2
Şehir civarında günlük sözlü çeviriGün101
Şehir dışında sözlü çeviriGün151.5

* Minimal sipariş 2 saat

Metnin içindeki işaret sayının en obektiv hesaplama usulü Microsoft Word tekst redaktörünün "İstatistik" fonksiyjnudur. Bu fonksiyon harflerin ve satır Çobayastığı seviyor-sevmiyoraralarınımın ölçüsünden asılı olmayarak metine dahil olan sembollerin sayısını, ve demek metnin gerçek hacmini tayin etmeğe imkan veriyor. İşte bu sebepten işaret sayısının hesaplanmasında Microsoft Word'un gösterilen fonksiyonu kullanılıyor. Hesaplama için kabul edilen 1-sayfa А4 formatlı, her biri 90 işaretten teşkil olan 20 satırdan oluşuyordur. Bölelikle, biz 1 sayfa derken 1800 işaretten oluşan hazır metın nazarda tutuluyor (tekrari boşluklar düşülmekle). Müşteri hizmet karşılığını istediği bankada kesilen fatura esasında ödüyor, tüzel şahıslar - anlaşmaya göre kendi bankalarında. Fatura siparişin incelenmesinden sonra kesiliyor. Başka şehirden adi veya elektron postasi ile kabul edilmiş siparişler için en az 40% peşin ödeme şarttır. Diğer hallerde müşteri sipariş karşılığını hazır işi alirken öder. Tercüme hizmetleri için fiyatlar en güncel durumda bizen istene bilir.

Fiyatlarda İndirinFiyatlarda İndirin vardır Ana sayfayaAna sayfaya

Bulamadığınız bir şey varsa, lütfen, sitemizin yukarı kısmındakl Arama penceresini kullanın. top