Rusça, türkçe, Avropa tercümeleri
EKTtranslate Uzman tercümeler bürosu EKTtranslate uzman tercümeler bürosu
Rusça, türkçe, Avropa tercümeleri
Doğu, Avropa, dünya dilleri tercümeleri

Haber ve Bildiriler

Son zamanlar,

yeni hizmet tipi

istenmektedir -

nikah kaydı törenine

, aynı zamanda çocuğun kayıda yazılması, babalığın kabul edilmesi ve b., eğer eşlerden biri yabacı devlet vatandaşıysa - tercümanın katılması gerekiyordur.
Rusça, türkçe, Avropa tercümeleri: Belarus haberleri Belarus news

İşbu yeniliğin amacı, sayılan töremlerin ciddiliği göze alınmakla, baş veren olayların doğru-düzgün anlaşılması, bunsuz güvenli aile kurulamaz, biliyorsunuz, ve aynı zamanda kayıt senedlerinin düzgün yazılmasıdır.

Çünkü, konuşulanların, geleneklerin, evlenenlerden biri tarafından anıaşılmaması veya Kayıt bölümü tarafından, nüfus kayıt belgelerinin, yabancı dilin özelliklerini göze almadan yazılması ileride ciddi sorunlar kaynağı ola bilir. Tecümanın katılması işbu problemleri gideriyordur.
√ Daha geniş...