Belarusda sevimli yay - Çerven bölgesi - Rusça, Azerice, Avropa dilleri tercümeleri
EKTtranslate uzman tercüme bürosu

Rusça, Azerice, Avropa dilleri

Şirket haberleri, bildiriler

Sened ve sözleşmelerin tasdiğinde tercüman hizmeti

Tercüme bürosunun habereri, bildirileri

Son zamanlar,

yeni hizmet tipi

istenmektedir -

nikah kaydı törenine

, aynı zamanda çocuğun kayıda yazılması, babalığın kabul edilmesi ve b., eğer eşlerden biri yabacı devlet vatandaşıysa - tercümanın katılması gerekiyordur.

İşbu yeniliğin amacı, sayılan töremlerin ciddiliği göze alınmakla, baş veren olayların doğru-düzgün anlaşılması, bunsuz güvenli aile kurulamaz, biliyorsunuz, ve aynı zamanda kayıt senedlerinin düzgün yazılmasıdır.

Çünkü, konuşulanların, geleneklerin, evlenenlerden biri tarafından anıaşılmaması veya Kayıt bölümü tarafından, nüfus kayıt belgelerinin, yabancı dilin özelliklerini göze almadan yazılması ileride ciddi sorunlar kaynağı ola bilir. Tecümanın katılması işbu problemleri gideriyordur.
√ Daha geniş...

Dikkatınıza sunmak isteriz ki, tercümanın katılması elarus’un tekrarsız güzelliği cennet köşesi - Rusça, Azerice, Avropa dilleri tercümeleriülkenin devlet dilini bilmeyen yabancı vatandaşlar için şirket kuruluş evraklarınnın veya alış-satış gibi sözleşmelerin tasdiğinde zorunludur, mesela tapu idaresinde.