Rusça, Belarusça, Türkçe, azərice, Avropa dillərindən uzman çeviriler Rusça, Belarusça, Türkçe, azərice, Avropa dillərindən uzman çeviriler

Bizim müşterilerimiz

• Tercümeler üzere ücretsiz danışmanlık ala bilir

EKTtranslate uzman tercüme bürosu - DanışmaHala tercümeden once senedlerin nasıl düzgün yapılması konusunda. Biz Size tercüme ile ilgili olan her mevzuda danışmanlık yapa biliriz, yardım ederiz...

√Daha geniş...


• Bizden öğrene bilir

Senedler için EKTtranslate uzman tercüme bürosu - bilgitercümelerin tasdiği ve yasallaştırılması hangi makamda ve usulle oluyor? Noterlikler nasıl çalışıyor? Senedin yasal hale getirilmesi işleleri neleri kapsar? Hangı hallerde yasal tasdik gerekiyor? Yutdışından gelen (oraya gidecek) evraklar hakkında...

√Daha geniş...


news flash
 • Русский
 • Azəricə
 • Türkçe
 • English

Rusça, Belarusça, ingilizce, Asya Avropa dillerinden uzman

yazılı tercüme

Zaten istediğiniz her dilden/dile yaptığımız ПEKTtranslate tercüme bürosundan yazılı çeviriyazılı tercümeler aşağıdakı hizmetleri kapsar: uzman rusça yazılı tercümeler, tabii ki uzman belarusça yazılı tercümeler, uzman azerice yazılı tercümeler, Asya dillerinden yazılı tercümeler, ingilizce tercümeler

senedlerin, metinlerin, bilimsel-tekniki senedlenin, websitelerin, yazışmaların, mektupların, el yazılarının, istenilen materialların

gösterilen dillere/dillerden yazılı tercümesi.
 • Sened ve tekniki materialların tercümesi:
  Yazılı tercüme - yazıya bozu yok
  • Teknik senedler, sertifikalar, patentler;
  • Gümrük, mali, mühasebe ve banka senedleri;
  • İddia ve mahkeme senedleri;
  • Şirket kuruluşu senedleri, lisanslar, şehadetnameler, kurallar, sözleşmeler, hem tüzel şahısların sicil kaydının yapılması ve faaliyeti için gereken senedler;
  • Reklamların tercümesi: Reklam prospekleri, tabloları, levhaları, bukleleri, dosyaları, katalokları, flikerler, stikerler, vizit kartları, tebrik kartları ve b..- stil ve tasarımıları saklanması şartı ile;
  • Yabanicı vatandaşların ülkemizde buluna bilmesi, nikah kaydı, eğitim, iş veya devamlı yaşantı için yurt dışına gidenler için ve bu gibi hallerde lazım olacak özel senedler (pasaport, kimlik, şahadetname, diploma, ve başka belgeler);
  • Aynı zamanda mektupların, yazışmaların, el yazılarının, arşiv ve aile materiallarının ve b. tecümesi.
 • Zorluk derecesinden, mevzuatından asılı olmadan bilimsel-tekniki senedlenin tercümesi ve diğer yüksek uzman metinleri;
 • Edebi-sanat tercümeleri;
 • İhale (yarışmalar) yapılması için greken senedlerin hazırlanması ve tercümesi;
 • Skype-, MSN-, ICQ- gibi elektronik yazışmaların operativ tercümesi;
 • Websitelerin tercümesi

  İnformasyon Teknolojisi tecrübesi olan elemanlarımız webssite materiallarını, proqram ve Yazılı tercüme - Websitelerin optimal tercümesi teknik rehber edebiyatını veya onların gösterdiği çeşitli haberleri kullanmış olduğumuz dilden veya dile yetkili tercüme yapmaya hazırlar. Bir kaç dile tercüme (çokdilli websiteler), kaynak website esasında nümune sitesinin yığılması da mümkündür. Websitenın tercümesi sadece metnin, geçit ve düğmelerin sözbesöz tercümesi değil, aynı zamanda onun metninin arama sistemlerinin indekslemesi için optimizasyonuna da göze alır. Tercüme prosesinde anahtar kelimeler kullanılır.

Esas tercüme dilleri: uzman rusça yazılı tercümeler, hem Asya dillerinden yazılı tercümeler, kaliteli ingilizce tercümeler ve uzman azerice yazılı tercümeler ve .

Tercüme hizmeti - sözlü tercümelerSözlü tecümeler sayfasına İlave tercüme hizmetleriİlave hizmetler

Bulamadığınız bir şey varsa, lütfen, sitemizin yukarı kısmındakl Arama penceresini kullanın. top

Aziz müşterilerimizden ricamız

Çocuk tebessümü Bize müracaat ederken unutmayınız ki, tercümanın işi adi iş değil. Tercümana yeterli kadar vakit verilecektir. İşin "5 dakikalık" sürəsini veya "iki satırlık" hacmini tayin etmeden önce tercüme hakkında bizimle danışın. "5-dakikalık" veya "2-satırlık" işleri biz kabul etmemeye çalışıyoruz. Çünkü tecrübeden belli - en fazla vakit talep eden ve rahatsızlık getiren işbu dokümanlardır. Vaktında müracaat etmeye çalışınız. "Dün" yapılacak olan tercümeleri lütfen evvelki gün getiriniz. Ne istediğinizi kesin izah edin. Bize güvene bilirsiniz, çünkü biz işimizi Profesyonel seviyede yapıyoruz!