Rus, Türk, Avropa tərcümələri, Belarus, Azərbaycan, Asiya dilləri

Bizim məsləyimiz rus dili və Avropa dillərindən şərq dillərinə tərcümədir və edilən Rus, Belarus və Avropa dillərindən azəricəyə, türkcəyə peşəkar tərcümələrtərcümələr notarius təsdiqli tərcümə ola bilər. Biz ilk növbədə

rusca, belarusca dillərindən tərcümələr

edirik. Bir-birinə həm bənzəyən, həm də çox fərqli dillərin dərinliklərinə səyahət edin. Dil mütəxəsiləri tərəfindən edilən

Peşəkar rus, belarus dilindən tərcümələr,

peşəkar türk dilindən tərcümələr.

Qeyd edək ki, slavyan dilləri öz aralarında azərbaycan dili və türkcə qədər yaxın ola bilməz.
Asiya, Avropa dillərindən tərcümələr:
türkmən dilindən peşəkar tərcümələr, bununla yanaşı də orta asiya türk dilləri arasında türkcəyə daha yaxın olan, özünə məxsus və xarakterli müasir tütk qrupuna aid dillə tanışlıqdır, özbək dilindən peşəkar tərcümələr, təsəvvür edin ki, böyük Uluğbəyin və Əl Xorezminin dillərindən örnək alırsınız,
ingilis, Avropa dillərindən tərcümələr
reklama ehtiyacı olmayan dillərdən tərcümələr deməkdir. Tərcümələr hər iki istiqamətdə edilir, yəni rusca, belarusca dillərinə, türk dili, azərbaycan dilinə ⁄ dilindən tərcümələr, ingilis dili tərcümələri, Avropa dillərinə tərcümələr, o dillərdən tərcümələr də nəzərdə tutulur.
Əgər Sizə, bir başa tərcüməçi tərəfindən edilən savadlı, düzgün və ən yaxşı tərcümə lazımsa - o zaman Siz bizim müştərimizsiniz və EKTtranslate peşəkər tərcümələr bürosu, Sizə xidmət göstərməyə şaddır.
Diqqətinizi saytımızın çox dilli olduğuna yönəltmək istəyirik. Əgər Siz bu sətirləri oxuyarkən çətinlik çəkirsinizsə, başqa dil seçə bilərsiniz.
Biz hər növ tərcümə xidmətləri edirik.
√Haqqımızda daha ətraflı

Bütün tərcümə növləriTərcümə

xidmətlərimiz

, Tərcümə tipləri, tərcümə dilləri

Büromuz aşağıdakı tərcümə xidmətləri göstəririk: peşəkar sənədlərin tərcüməsi, həmçinin mətn tərcüməsi, notarial pasport tərcüməsi, məqalə tərcüməsi, məktubların, əl yazılarının, nitqlərin, bir sözlə hər sahədə mətn tərcüməsi. Texniki tərcümə, istənilən mövzuda mətn tərcüməsi.

Tərcümə xidməti, yazılı tərcüməYazılı tərcümələr

Peşəkar tərcüməçi
  • Texniki tərcümə, sənədlərin tərcüməsi;
  • Mətn tərcüməsi;
  • Pasport tərcüməsi və şəxsi sənədlərin tərcüməsi;
  • İstənilən çətinlikdəki mətn tərcüməsi;
  • Məqalə tərcüməsi, çap materiallarının tərcüməsi və başqa tərcümələr
  • Web sayt tərcüməsi.Sayt tərcüməsiYazılı tərcümə işlərinə Sayt tərcüməsi də daxildir.
Biz sənədlərin tərcüməsi nəticəsini
notarius təsdiqli tərcümə
şəklində edə bilərik. Notarius təsdiqini müştəri müstəqil olaraq etdirə bilər və bizdən onu etməyimizi xahiş edə bilər. Ancaq bu artıq Əlavə xidmət sayılır. Davamını oxuyun: =>Yazılı tərcümə

√Yazılı tərcümə sifarişi

Tərcümə xidməti, Şifahi tərcüməŞifahi tərcümələr

Şifahi tərcümə ardıcıl, sinxron və Şifahi tərcüməuzaqdan edilən tərcümələr kimi sinifləndirilir.
  • Ardıcıl tərcümə (nitq-tərcümə) - ən yayılmış tərcümədir.
  • Sinxron tərcümə rəsmi iclaslarda, konfranslarda, simpoziumlarda və s. tətbiq olunur;
  • Uzaqdan edilən tərcümələr, müasir əlaqə növləri, telefon, radio əlaqəsi, selektor, kompüter və digər əlaqə cihazları ilə həyata keçirilir. Davamını oxuyun: =>Şifahi tərcümə

√Şifahi tərcümə sifarişi

Tərcümələrlə birlikdə istənən xidmətlərƏlavə xidmətlər

Notariat tədsiqi * Apostil vurulması * Nikah bağlanması və qeydlərin VVADQ da tərcüməsi * Dil öyrədilməsi * Sənədlərin düzəldilməsi * Yazı işləri ve başqa

Tərcümə xidməti sifarişi Sifariş verilməsi qaydaları və ödəmə

Tərcümə sifarişi şəxsən verilir, ya da elektron poçtasıyla qəbul edilir. Son halda sifarişin icrasına, onun dəyərinin ən az 40% ödəndikdən sonra başlanır. İşin təxmini qiymətini bizim qiymət cədvəli ilə tanışlıqdan sonra hesablamaq olar. Ancaq, israrla təvsivə edirik - dəqiq qiymət təyin etmək üçün bizə müraciət edin. Çünki cədvəldə yalnız tipik qiymətlər göstərilmişdir, orada mümkün olacaq güzəştlər və dəyişikliklər nəzərə anınmaya bilər. Bizdə qıvraq qiymət sisitemi tətbiq ediir.

Tərcümə dilləri, keyfiyyətli tərcüməTərcümə dilləri

Rus, belarus dillərindən tərcümələr. Biz mənasız hərfi tərcümələrə yol vermirik, həm dilin mənasını, həm də düzən və xüsusiyyətlərini tərcümə etməyə çalışırıq. Peşəkar rus dili tərcüməsi, sənəd tərcüməsi, hər tip mətin tərcüməsi, ədəbi tərcümə. Peşəkar rus dilindən tərcümələr, rusca, belarusca dillərinə tərcümələr. Peşəkar türk dili tərcümələri. Bu dil özündə qədim ənənələri və müasir söz zənginliyini birləşdirir. İstədiyiniz sahədə və çətinlikdə, türk dilinə tərcümələr. Türk dili çox zaman adamın yadına şəkər-loqqum salır. Tərcümələr deyərkən, ilk növbədə Asiya, Avropa dillərindən, göz önündən Asiyanın təkrarsız memarlıq abidələri, Avropanın şəhərləri, turist yerləri və yüksək texnoloji nəticələri keçir. ingilis dili, Avropa dillərindən tərcümələr təqdimə ehtiyac deyildir. ingilis dili əsaslı olaraq 1 nömrəli beynəlxalq dil sayılır. ingilis dili və Avropa dillərinə tərcümılər, tərcümələr, tez, keyfiyyətli və düzgün edilən tərcümələr və yalnız bunlar deyil. Biz bütün tərcümə xidmətləri göstəririk, müştərilərimizə peşəkər olaraq, yüksək keyfiyyətli tərcümə təklif edirik. Şərqin incisi azərbaycan dilindən tərcümələr, doğruluğuna və yüksək keyfiyyətli tərcümə olduğuna zəmanət edilir. Bizə müraciət edərək, ən yaxşı tərcümə etdiyimizə əmin olun.

Diqqətinizə çatdırmaq istərik ki, biz qanunsuz yolla əldə edilən və ya başqalarının şərəfinə toxunan materialları tərcümə etmirik.