Türk, Rus dili tərcümələri, Belarus və Asiya dillərindən

şifahi tərcümə

Şifahi tərcümə növləri əsasən bunlardır: Dünya dillərinə şifahi tərcümə

uzaqdan, ardıcıl və sinxron

tərcümə - istədiyiniz dünya dillərinə şifahi tərcümə xidməti. Burada əvvəlcə şifahi rus dili tərcümələri, əlbəttə şifahi belarus dili tərcümələri, istəyinizlə şifahi türk dili tərcümələri, həm şifahi Asiya dilləri tərcümələri ilə yanaşi sayılan dillərə/dillərdən şifahi interaktiv tərcümələr sayıla bilər.
 • Uzaqdan edilən tərcümə tərəflərin, telli və telsiz telefon, selektor, radio, Üzaqdan edilən tərcüməkopmüter, IPad və digər elektron əlaqə vasitələrinin sayəsində Skype, ICQ, MSNM/WLM, YIM, AIM, Jabber vəs. əlaqəsi ilə uzaq məsafədən aparılan yazılı və sözlü danışıqların tərcüməsidir.
 • Sinxron tərcümə
  Sinxron tərcümə natiqin nitqi ilə eyni zamanda edilir.Sinxron tərcümələr
   Tətbiq sahələri:
  • konfranslar;
  • seminarlar;
  • çox saylı iştirakçıları olan tədbirlər.

  Tərcümə adətən iki və daha çox tərcüməçi tərəfindən edilir. Onlar bir-birini hər 15 dəqiqədən bir avəz edərək işləyirlər. Az saylı iştirakçı qatılan tədbirlər də sinxron tərcümə edilə bilər.
  Sinxron tərcümə üçün xüsusi avadanlıq lazımdır.

 • Ardıcıl tərcümə
  Ardıcıl tərcümə zamanı, natiqin danışıığında, tərcüməçinin onun dediklərini başqa dilə tərcümə edə bilməsi üçün lazım olan məntiqi ara verilməsi nəzərdə tutulur. Peşəkar tərcüməçi istədiyiniz dildən tərcümə edər
   Tətbiq sahələri:
  • danışıqlar;
  • sərgilər;
  • təntənələr;
  • pres-konfranslar, iclaslar, yıöıncaqlar;
  • brifinglər;
  • seminarlar;
  • gəzintilər;
  • söhbətlər;
  • nümayəndələrin müşayəti;
  • az miqdarda iştirakçılar qatılan toplantılar;
  • Notariusun, vəkilin yanında və ya hər hansı bir dövlət məqamlarında və fərdi təşkilatlar qarşısında tərcümə.
Yuxarıda sayılan tərcümə növləri içində şifahi interaktiv tərcümələr də şifahi tərcümə xidməti qrupuna aitdir. Əsas tərcümə dilləri: şifahi rus dili tərcümələri, həmçinin şifahi türk dili tərcümələri, şifahi Avropa dilləri və dünya dillərinə şifahi tərcümə.

√Şifahi tərcümə sifarişi

Keçidlər:

Yazılı tərcümə - Scripta manentYazılı tərcümələr səhifəsinə
 Əlavə xidmətlər Tərcümələrin Baş SəhifəsiBaş səhifəyə