Rus, Belarus, Avropa, Türk, Azərbaycan dillərindən peşəkar tərcümələr Rus, Belarus, Avropa, Türk, Azərbaycan dillərindən peşəkar tərcümələr

Bizim müştərilərimiz

• Tərcümələr üzrə pulsuz məsləhət ala bilər

EKTtranslate peşəkər tərcümə bürosu: MəsələhətHələ tərcümədən qabaq sənədlərin düzgün tərtib edilməsi barəsində. Biz Sizə tərcümə ilə əlaqədar olan hər mövzuda məsləhət verərik və komək edə bilərik...

√Daha ətraflı...


• Bizdən öyrənə bilər

Sənədlər üçünEKTtranslate peşəkər tərcümə bürosu: Məlumat tərcümələrin təsdiqi və leqallaşdırılması hansı məqamda və qaydada olur? Notariuslar necə işləyir? Sənədin leqal olması üçün nə lazımdır? Hansı hallarda leqallaşdırma lazımdır? Xaricə gedən (oradan gələn) sənədlər haqqında...

√Daha ətraflı...


news flash
  • Русский
  • Azəricə
  • Türkçe
  • English
Ən aşağı tərcümə qiymətləri

01.07.2016 tarixindən etibarən tərcümə xidmətləri üçün

qiymətlər

(qiymətlərimizdə qatma dəyər vergisi-QDV yoxdur)

Yazılı tərcümə

Yazılı tərcümə üçün 1 səhifənin (boşluqlarla birlikdə 1800 işarə) qiyməti

Originalın dili
Tətcümənin dili

Qiymət
(BR rublesi)

Azəricə. Türkce Belarusca, Rusca 27.99
Belarusca, rusca Azəricə. Türkce 32.51
Özbəkcə, Türkməncə,  Qazaxca, Qırqızca Belarusca, rusca 35.01
Belarusca, rusca Özbəkcə, Qazaxca, Qırqızca, Türkməncə 45.05
Avrova dilləri Avrova dilləri 13.02

Başqa dillər, o cümləndən nadir dillər Anlaşma ilə


Şifahi tərcümənin 1 saatı üçün qiymət

Dil
(dilə və dildən)
Tərcümə tipi

Qiymətlər
(BR rublesi)

Azəricə. Türkcə Ardıcıl 45.05
Orta Asiya və Avropa dilləri Sinxron 300.03

Başqa dillər, o cümləndən nadir dillər Anlaşma ilə

Mətn içindəki işarə sayının ən obyektiv hesablama üsulu Microsoft Word tekst redaktorunun "Statistika" funksiyasıdır. Bu funksiya hərflərin və sətir Çoban yastığı-sevir-sevmiraralarınımın ölçüsündən asılı olmayaraq mətnə daxil olan simvolların sayını, və deməli mətnin gerçek həcmini tə'yin etməyə imkan verir. Məhz bu səbəbdən işarə sayının hesablanmasında Microsoft Word göstərilən funksiyası istifadə olunur. Hesablama üçün qəbul edilən 1 səhifə А4 formatlı, hər biri 90 işarədən təşkil olan 20 sətirdən ibarətdir. Beləliklə, biz 1 səhifə dedikdə 1800 işarədən ibarət olan hazır mətn nəzərdə tutulur (tək boşluqlar da daxil). Müştəri xidmət qarşılığını istədiyi bankda kəsilən hesab əsasında ödəyər, hüquqi şəxslər - sazişlə öz banklarında. Hesap müştərinin xahişi üzrə tərtib edilir. Başqa şəhərdən adi və ya elektron poçtasi ilə qəbul edilmiş sifarişlər üçün ən az 40% peşin ödəmə olmalıdır. Diger hallarda müştəri sifariş qarşılığını hazır işi alarken ödəyər.

Qiymət güzəştiQiymətlərdə Güzəşt Ana səhifəyə Baş səhifəyə

Əgər tapa bilmədiyiniz bir sey varsa, saytın yuxarısındakı Axtarış pəncərəsindən istifadə edin. top