Tərcümə xidmətləri üçün

Qiymətlər

01.01.2017 tarixindən qüvvədədir (QDV tətbiq olunmur)

Ən əlverişli tərcümə qiymətləri Yazılı tərcümə
Xidmət növü
Ölçü vahidi Qiymətlər
(ABD dolları)
Azəri, türk, Asiya dillərinə yazılı tərcüməSəhifə*15.2
Rus və belarus dillərinə yazılı tərcümə="=12.6
Avropa dillərinə yazılı tərcümə="=7.6
Nadir dillərə yazılı tərcümə="=50.6
Çox səhifəli mətin (10 s. başlayaraq) üçün yazılı tərcüməSəhifəsinə11.4
Böyük həcmli mətin (100-dən çox səh.) - yazılı tərcümə="=10.1

* Standart səhifə - təkrarsız boşluqlar daxil 1800 işarədir

Şifahi tərcümə
Şəhər içində şifahi tərcüməSaat*15.2
Şəhər daxilində günlük şifahi tərcüməGün101
Şəhər xaricində şifahi tərcüməGün151.5

* Sifariş vaxtı 2 saatdan başlar

Mətn içindəki işarə sayının

ən obyektiv hesablama üsulu Microsoft Word tekst redaktorunun "Statistika" funksiyasıdır. Bu funksiya hərflərin və sətir Çoban yastığı-sevir-sevmiraralarınımın ölçüsündən asılı olmayaraq mətnə daxil olan simvolların sayını, və deməli mətnin gerçek həcmini tə'yin etməyə imkan verir. Məhz bu səbəbdən işarə sayının hesablanmasında Microsoft Word göstərilən funksiyası istifadə olunur. Hesablamada qəbul edilən 1 səhifə А4 formatlı, hər biri 90 işarədən təşkil olan 20 sətirdən ibarətdir. Beləliklə, biz 1 səhifə dedikdə 1800 işarədən ibarət olan hazır mətn nəzərdə tutulur (tək boşluqlar da daxil).
Müştəri xidmət qarşılığını istədiyi bankda kəsilən hesab əsasında ödəyər, hüquqi şəxslər - sazişlə öz banklarında. Hesap müştərinin xahişi üzrə tərtib edilir. Başqa şəhərdən adi və ya elektron poçtasi ilə qəbul edilmiş sifarişlər üçün ən az 40% peşin ödəmə olmalıdır. Diger hallarda müştəri sifariş qarşılığını hazır işi alarken ödəyər. Tərcümə xidmətləri üçün qiymətlər ən aktual şəkildə bizdən örənilə bilər.

Qiymət güzəştiQiymətlərdə Güzəşt Ana səhifəyə Baş səhifəyə