Rus dilindən peşəkar tərcümələr
EKTtranslate Studio peşəkər tərcümələr EKTtranslate peşəkər tərcümələr bürosu
Şərq dillərinə peşəkar tərcümələr
Avropa dillərindən peşəkar tərcümələr xidməti

Peşəkər tərcümələr üzrə məlumat

Son zamanlarda,

yeni xidmət tipi

meydana çıxmışdır -

nikah qeydi təntənəsinin tərcüməsi

, həmçinin uşağın qeydiyyatı prosesi, atalığın qəbul edilməsi və s., əgər bəy və ya xanım xarici dövlət vətəndasıdırsa - tərcüməçinin iştirakı məcburidir.
Belarus xəbərləri Belarus news

Bu yeni tətbiqin məqsədi, göstərilən mərasimlərin ciddiliyi nəzərə alınmaqla, baş verən hadisənin doğru-düzgün anlaşılması, bunsuz bilirsiniz, möhkəm ailə qurula bilməz və eyni zamanda qeydiyyat sənədlərinin düzgün yazılmasıdır.

Çünki, danışılanların, ənənələrin, evlənənlərdən biri tərəfindən başa düşülməməsi, həmçinin Qeydiyyat orqanları tərəfindən akt yazılarının, xarici dilin xüsusiyyətlərini nəzərə almadan yazılması gələcəkdə ciddi problem qaynağı ola bilər. Tərcüməçinin iştirakı bu və bunun kimi problemləri aradan qaldırır.
√ Daha ətraflı...