Belarusda sevimli yay - Çerven bölgəsi - Rus, azərbaycan, türk dili tərcümələri
EKTtranslate peşəkər tərcümə bürosu

Rus, azərbaycan, türk dili tərcüməsi

Şirkət xəbərləri, elanlar

Sənəd və müqavilələrin təsdiqində tərcüməçi xidməti

Tərcümə bürosunun xəbərləri, elanları

Son zamanlarda,

yeni xidmət tipi

tətbiq olunur -

nikah qeydi təntənəsinin tərcüməsi

, həmçinin uşağın qeydiyyatı prosesi, atalığın qəbul edilməsi və s., əgər bəy və ya xanım xarici dövlət vətəndasıdırsa - tərcüməçinin iştirakı məcburidir.

Bu yeni tətbiqin məqsədi, göstərilən mərasimlərin ciddiliyi nəzərə alınmaqla, baş verən hadisənin doğru-düzgün anlaşılması, bunsuz bilirsiniz, möhkəm ailə qurula bilməz və eyni zamanda qeydiyyat sənədlərinin düzgün yazılmasıdır.

Çünki, danışılanların, ənənələrin, evlənənlərdən biri tərəfindən başa düşülməməsi, həmçinin Qeydiyyat orqanları tərəfindən akt yazılarının, xarici dilin xüsusiyyətlərini nəzərə almadan yazılması gələcəkdə ciddi problem qaynağı ola bilər. Tərcüməçinin iştirakı bu və bunun kimi problemləri aradan qaldırır.
√ Daha ətraflı...

Diqqətinizə çatdırmaq istəyirik ki, tərcüməçinin iştirakı Belarusun təkrarsız gözəlliyi cənnət guşəsi -  - Rus, azərbaycan, türk dili tərcümələriölkənin dövlət dilini bilməyən xarici vətəndaşlar üçün şirkət quruluş sənədlərinin və ya alış-satış kimi müqavilələrin təsdiqində məcburidir, məsələn texnik inventar bürosunda.