Biz

Keyfiyyətli Rus, Türk, Avropa dilləri, Şərq və avropa dillərinə/onlardan

peşəkar şifahi və yazılı tərcümələr edirik və həmçinin,Şərq və avropa dillərinə/onlardan peşəkar şifahi və yazılı tərcümələr sənəndərin

notarus tərəfindən təsdiqi və leqallaşdirilması

kimi əlavə xidmətlər göstəririk.
Bizim peşəmiz istədiyiniz sahə üzrə, çətinlik dərəcəsindən asılı olmadan müxtəlif materialların, texniki, tibbi, hüquqi, mali sənədlərin, ədəbi və metodik ədəbiyyatın yazılı tərcüməsi və istənilən şifahi tərcümələrdir. Yalnız peşəkar təcüməçilərlə işləmək Bizdə çalışma üslubudur. Onarım hamısı müvafiq təhsil görmüş, samballı təcrübəsi olan, işlətdikləri dillərdə danışan ölkələrdə staj toplamış olan tərcüməçilərdir. Əməkdaşlarımızın yüksək təhsil səviyyəsi əla iş keyfiyyətinin zəminidir. Mütəxəsislərimiz dillərin incəliklərinə sahib olmaqla bərabər, müvafiq sahələrdəki standartları bilir, müxtəlif ölkələrin mədəniyyəti və dokument işi ilə tanışdırlar. Müştərilərimizə həmişə yüksək keyfiyyətli iş görməyə çalışırıq. Ən çətin, Tərcümələrin Qorunma və təhlükəsizlik zəmanətiqeyri-adi sifarişləri biz ən gözəl şəkildə yerinə yetiririk. Bizim tərcümə büromuz iş zamanı müştəridən almış olduğu mə'lumatların qorunacağını və gizli qalacağını qaranti edir. Bizimlə işləyən hər tərcüməçi "Ticari və şəxsi sirri yaymayacağı haqqında" öhdəçilik imzalamışdır. Sizin sənədləriniz təsadüfü adamların əlinə düşməz: bizimlə çalışan tərcüməçi mütəxəsislərimiz bir il deyil çalışırlar və onalar intizamlı ifaçı olmaqla yanaşı özlərini peşəkar, namuslu insanlar kimi göstərə bilimişlər. Yüksək səviyyəli əməkdaşlarımızın sayəsində EKTtranslate tərcümə bürosu müştərilərin istənilən dərəcədə mürəkkəb olan, istənilən mövzudakı tapşırıqlarını müvəffəqiyyətlə və zamanında Rus, türk, ingilis dilləri repetitorliğuyerinə yetirir. Ən yaxşı repetitorlar da bizdədir! Qısa vaxt içində böyükləri və uşaqları kifayət dərəcəcədə danışmağı öyrədərik. Sizin üçün kompleks şəkildə peşəkar tərcümə, təhsil, repetitorluq xidməti təklif edirik.

Əməkdaş şirkətlər və müştərilərimiz

Əməkdaşlıq Bizim daimi müştərilərimiz arasında bir çox nazirliklər, müəssisələr, istintaq və məhkəmə orqanları, ictimai təşkilatlar, tanınmış Belarus və xarici şirkətlər vardır. Biz onlara həm şifahi, hə də yazılı tərcümələr edirik, qəbul prosesini, rəsmi görüşləri və danışıqları tərcümə edirik, texniki tərcümələr, istənilən çətinlikdəki mətn tərcüməsi, həmçinin saytların tərcüməsi daxil olmaqla.

Belarus Respublikasının Ticarət-Sənaye Palatası, tanınmış tərcümə büroları, "Lantrading", "Kosmos", "Translateme", "Algol", "Stroyinversgrup" və başqaları ilə birlikdə çalışırıq. Onlarla iş əməkdaşlığını elə təşkil edirik ki, ən qısa zamanda və keyfiyyətlə, bir-birimizi tamamlayaraq, istənilən tərcümə sifarişini yerinə yetirək. Belə əməkdaşlıq bizə tərcümə dillərinin siyahısını genişləndirməyə imkan verir. Təbii ki, Şərq dillərindən və o dillərə tərcümələri əsasən biz edirik.

Vəkillər kollegiyası bizə hüquqi və ticari işlər üzrə yazılı və şifahi tərcümələr üzrə müraciət edir (istər şirkət işlərində, istərsə də fiziki şəxslərin işlərində).

Öz rəngarəng xidmət spekrləri ilə məhşur firmaların çoxu, ictimai təşkilatlar və müəssisələr - Siz onlarla bizim vasitəmizlə tanış ola bilərsiniz. Müasir tərcümə vasitələriBiz xarici firma və quruluşlarla Belarus firmaları arasında əlaqələr yaradılmasında yardımçı olarıq, firmalara və fərdi şəxslərə Belarus haqqına mə’lumat verərik, onun tarixi-coğrafi, milli və mədəni xüsusiyyətləni izah edərik, xarici ölkələrlə əməkdaşlığın genişlənməsinə kömək edərik.

Turizm firması "Solid" Sizin üçün xarici ölkələrə turizm, iş və səxsi səfərlər təşkil edər, özünüzu şərq ənənələrin, tarixinin içində hiss etməyə, avropanın görməli yerlərini gəzməyə və bizim mütəxəsislərimizin yardımıyla maraqlandığınız ölkənin mədəniyyəti və dili haqqındakı biliklərinizi mükəmməlləşdirməyə, əyləncəylə mənfəəti bir araya gətirməyə imkan açar.

Xüsusi bir minnətdarlıqla bu saytın yaradılmasında internet dərsləri ilə böyük kömək göstərən Andrey Qalyamova (Ukraina, rusca sayt: www.zvirec.com/avtor.php) Çox sağ olsun! deyirəm. Veb saytların yaradılması, irəliləşdirilməsi, tərcüməsi

Məişət elektron cihazları Hipermarketi ally.byElektron cihazları satışı və təmiri, cib telefonu, notebook, planşet və digər elektron cihazlarının, həmçinin onlara aid olan hər cür yedəklərin satışı və təmiri ilə məşğul olur. Şirkət bizim bütün elektron cihaz ehtiyacımızı təmin edir, bizsə öz növbəmizdə onlara lazım olan texniki və mühasibə sənədi, rəhbər material və müşayiət ədəbiyyatının tərcüməsini edirik.

Biz həmçinin yeni əməkdaşlığa açiğıq!Tərcümələrdə əməkdaşlıq və iş birliyi Biz

Ticarət-Sənaye Palatası adından tərcümələr

,

ticarət, turizm üçün tərcümələr, hər bir sahədə tərcümələr

edirik. Peşəkar tərcümələr sərhəddləri aradan qaldırır və müvəffəq əməkdaşlıq üçün yol açır.

Linklər və reklamlar əlverişli şərtlərdə qəbul edilə bilər. Sifariş və təklifləriniz üçün əlaqə məlumatı.Link və reklam sifarişi

Tərcümə xidmətləriTərcümələrə keç Baş səhifəyəBaş səhifəyə