Yazılı tərcümə • Pasport tərcüməsi, sənədlər
• Sənədlərin texniki tərcüməsi
• Mətin tərcüməsi
• Şəxsi sənədlərin tərcüməsi
• Vəsiqə, şəhadətnamə, diplom, attestat

Xidmət haqqında ətraflı
Şifahi tərcümə • Ardıcıl tərcümə
• Notarius yanında tərcümə
• Rəsmi görüşmələrin tərcüməsi
• Uzaqdan tərcümə
• Sinxron tərcümə

Xidmət haqqında ətraflı
Əlavə xidmətlər • Notarius təsdiqi
• Apostil
• Sayt tərcüməsi
• Nikah və VVAQ qeydi
• Dil öyrədilməsi

Xidmət haqqında ətraflı

Bizim müştərilərimiz • Tərcümələr üzrə pulsuz məsləhət ala bilər

EKTtranslate peşəkər tərcümə bürosu: MəsələhətHələ tərcümədən qabaq sənədlərin düzgün tərtib edilməsi barəsində. Biz Sizə tərcümə ilə əlaqədar olan hər mövzuda məsləhət verərik və komək edə bilərik...

Davamı...


• Bizdən öyrənə bilər

Sənədlər üçünEKTtranslate peşəkər tərcümə bürosu: Məlumat tərcümələrin təsdiqi və leqallaşdırılması hansı məqamda və qaydada olur? Notarius tərcüməsi nədir, notariuslar necə işləyir? Sənədin leqal olması üçün nə lazımdır? Hansı hallarda leqallaşdırma lazımdır? Xaricə gedən (oradan gələn) sənədlər haqqında...

Davamı...

Tərcumələr etdiyimiz ölkələr haqqda

Biz sosial şəbəkədə

FB & EKT TranslateIG & EKT TranslateVK & EKT TranslateTG & EKT Translate

Peşəkar Rus, Türk, Avropa tərcümələri dilləri

Minskdə Belarus, Azərbaycan, Asiya dilləri tərcümələri

Bizim məsləyimiz rus dili və Avropa dillərindən şərq dillərinə tərcümədir və edilən tərcümələr notarius təsdiqli tərcümə ola bilər. Biz ilk növbədə rusca, belarusca dillərindən tərcümələr edirik. Bir-birinə həm bənzəyən, həm də çox fərqli dillərin dərinliklərinə səyahət edin. Dil mütəxəsiləri tərəfindən edilən Minskdə rus dili tərcümələri, belarus dili, keyfiyyətli türk dili tərcümələri. Qeyd edək ki, Azərbaycan dilinə edilən tərcümələr, Türkcə tərcümələrinə çox bənzər olsa belə, ədəbi, qramatik tərcümələrin incəlikləri vardır. Avropa, Asiya dilləri tərcümələri, mətn, sənəd tərcümələri. ingilis, Avropa dillərindən tərcümələr reklama ehtiyacı olmayan dillərdən tərcümələr deməkdir. Tərcümələr hər iki istiqamətdə edilir, yəni rusca, belarusca dillərinə, türk dili, Azərbaycan dilinə, Azərbaycan dilindən tərcümələr, ingilis dili tərcümələri, Avropa dillərinə tərcümələr, o dillərdən tərcümələr də nəzərdə tutulur.
Əgər Sizə, bir başa tərcüməçi tərəfindən edilən savadlı, düzgün və ən yaxşı tərcümə xidmətləri lazımsa - o zaman Siz bizim müştərimizsiniz və peşəkar tərcümə bürosu EKTtranslate Sizə xidmət göstərməyə şaddır.
Biz məhşur dünya dillərindən hər növ tərcümə xidmətləri edirik.

Tərcümə xidmətləri, tərcümə tipləri

Bütün tərcümə xidmətləri Büromuz bütün sənəd növlərini əsas tərcümə dillərinə peşəkar tərcümə edir və müştəri xahişi edərsə, tərcümə ilə yanaşı əlavə xidmətlər göstərir. Peşəkar notarius təsdiqli sənəd tərcüməsi, notariuslu pasport tərcüməsi, məqalə tərcüməsi, məktubların, əl yazılarının, nitqlərin, bir sözlə hər sahədə mətn tərcüməsi, texniki tərcümə, istənilən mövzuda mətn tərcüməsi edirik. Sənədlərin təsdiqi müştərinin rahatlığı üçün göstərilən əlavə xidmətdir və məcburi edilən iş sayıla bilməz. Bunlar göstərdiyimiz xidmətlərin təxmini siyahısıdır. Dəvamı v
Biz Keyfiyyətli Rus, Türk, Avropa dilləri, Şərq və avropa dillərinə/onlardan

peşəkar şifahi və yazılı tərcümələr

edirik və həmçinin,Şərq və avropa dillərinə/onlardan peşəkar şifahi və yazılı tərcümələr sənəndərin notarus tərəfindən təsdiqi və leqallaşdirilması kimi əlavə xidmətlər göstəririk. Bizim peşəmiz bütün tərcümə xidmətləri, istədiyiniz sahə üzrə, çətinlik dərəcəsindən asılı olmadan müxtəlif materialların, texniki, tibbi, hüquqi, mali sənədlərin, ixtisas və metodik ədəbiyyatın yazılı tərcüməsi və istənilən şifahi tərcümələrdir.

Kadrların hazırlıq səviyyəsi və məlimat təhlükəsizliyi

Sənədlərin təhlükəsizliyi və qorunmasına zəmanət veririk Yalnız peşəkar təcüməçilərlə işləmək Bizdə çalışma üslubudur. Onlarım hamısı müvafiq təhsil görmüş, samballı təcrübəsi olan, işlətdikləri dillərdə danışan ölkələrdə staj toplamış olan tərcüməçilərdir. Əməkdaşlarımızın yüksək təhsil səviyyəsi əla iş keyfiyyətinin zəminidir. Mütəxəsislərimiz dillərin incəliklərinə sahib olmaqla bərabər, müvafiq sahələrdəki standartları bilir, müxtəlif ölkələrin mədəniyyəti və dokument işi ilə tanışdırlar. Yüksək səviyyəli əməkdaşlarımızın sayəsində EKTtranslate tərcümə bürosu müştərilərin istənilən dərəcədə mürəkkəb olan, istənilən mövzudakı tapşırıqlarını müvəffəqiyyətlə və zamanında Rus, türk, ingilis dilləri repetitorliğuyerinə yetirir. Tərcümə üçün müştəridən almış olduğumuz mə"lumatların qorunması və gizli saxlanması bizim borcumuzdur.

Dil öyrədilməsi və repetitorluq

. Ən yaxşı repetitorlar da bizdədir! Qısa vaxt içində böyükləri və uşaqları kifayət dərəcəcədə danışmağı öyrədərik. Sizin üçün kompleks şəkildə peşəkar tərcümə, təhsil, repetitorluq xidməti təklif edirik. Gizlət^

Yazılı tərcümələr

 • Texniki tərcümə, sənədlərin tərcüməsi
 • Mətn tərcüməsi
 • Pasport tərcüməsi və şəxsi sənədlərin tərcüməsi
 • İstənilən çətinlikdəki mətn tərcüməsi
 • Məqalə tərcüməsi, çap materiallarının tərcüməsi və başqa tərcümələr
 • Web sayt tərcüməsi. Yazılı tərcümə xidmətləri işlərinə Sayt tərcüməsi də daxildir. Açar təhvil sayt tərcüməsi yalnız texnik tərcümə deyil, sayt mətninin axtarış sistemləri tərəfindən indekslənməsi üçün optimizəni də nəzərdə tutur. Saytın yığılması, həmçinin tək və çox dilli saytların yaradılması da mümkündür.
Biz sənədlərin tərcüməsi nəticəsini notarius təsdiqli tərcümə şəklində edə bilərik. Notarius təsdiqini müştəri müstəqil olaraq etdirə bilər və bizdən onu etməyimizi xahiş edə bilər. Ancaq bu artıq əlavə xidmətdir.

√Tərcümə sifarişi

Şifahi tərcümə

Şifahi tərcümə ardıcıl, sinxron və uzaqdan edilən tərcümələr kimi sinifləndirilir.

 • Ardıcıl tərcümə (nitq-tərcümə) - ən yayılmış tərcümədir.
 • Sinxron tərcümə rəsmi iclaslarda, konfranslarda, simpoziumlarda və s. tətbiq olunur
 • Uzaqdan edilən tərcümələr, müasir əlaqə növləri, telefon, radio əlaqəsi, selektor, kompüter və digər əlaqə cihazları ilə həyata keçirilir. Daha ətraflı məlumat

√Tərcümə sifarişi


Sifariş verilməsi qaydaları və ödəmə

Tərcümə və əlavə xidmət sifarişiTərcümə xidməti sifarişi şəxsən verilir, ya da uzaqdan: adi və elektron poçtasıyla, viber, whatsapp Bank bilgiləriXəlaqə vasitələriylə qəbul edilir. Sifarişdə, göstəriləcək xidmətlərin növü, tarixi, müddəti və yeri haqqında kifayət qədər məlumat olmalıdır. Yazılı tərcümələr üçün tərcümə materialı calanmalıdır. Uzaqdan verilən sifarişlərin icrasına, onun dəyərinin ən az 40% ödəndikdən sonra başlanır. İşin təxmini qiymətini bizim qiymət cədvəli ilə tanışlıqdan sonra hesablamaq olar. Ancaq, israrla təvsivə edirik - dəqiq qiymət təyin etmək üçün bizə müraciət edin. Çünki cədvəldə yalnız tipik qiymətlər göstərilmişdir, orada mümkün olacaq güzəştlər və dəyişikliklər nəzərə anınmaya bilər.

Sifarişin ödənməsi. Hesap, sifariş verildikdən sonra tərtib edilir. Uzaqdan verilən sifarişlərə peşin ödəmə tələb olunur. Bu sifarişlər üçün ən az 40% peşin ödəmə olmalıdır. Digər hallarda müştəri sifariş qarşılığını hazır işi alarkən ödəyər. Sifariş, kəsilən hesab əsasında bankda ödənilir. Bank kartına ödəmə də mümkündür.

Bizdə qıvraq qiymət sisitemi tətbiq ediir.


Tərcümə dilləri

 • Rus, belarus dillərindən tərcümələr.Biz mənasız hərfi tərcümələrə yol vermirik, həm mətn, həm dilin mənasını, həm də düzən və xüsusiyyətlərini tərcümə etməyə çalışırıq. Bu tələblər Rus, belarus dillərinə tərcümələ və başqa dillərə də aiddir.
 • Peşəkar türk dili tərcümələri. Bu dil özündə qədim ənənələri və müasir söz zənginliyini birləşdirir. İstədiyiniz sahədə və çətinlikdə, türk dilinə tərcümələr. Türk dili çox zaman adamın yadına şəkər-loqqum salır.
 • ingilis dili, Avropa dillərindən tərcümələr təqdimə ehtiyac deyildir. ingilis dili əsaslı olaraq 1 nömrəli beynəlxalq dil sayılır. ingilis dili və Avropa dillərinə tərcümılər, Avropa dillərinə tərcümələr, tez, keyfiyyətli və düzgün edilən tərcümələr və yalnız bunlar deyil.

bölümündə göstərilməyən dillərə, misal, özbək, türkmən, qazax dili və başqa dillərə tərcümələr də mümkündür.
Biz bütün tərcümə xidmətləri, mətin tərcüməsi xidməti göstəririk. Bizə müraciət edərk, keyfiyyətli tərcümə etdiyimizə əmin olun.