Yazılı tərcümə • Pasport tərcüməsi, sənədlər
• Sənədlərin texniki tərcüməsi
• Mətin tərcüməsi
• Şəxsi sənədlərin tərcüməsi
• Vəsiqə, şəhadətnamə, diplom, attestat

Xidmət haqqında ətraflı
Şifahi tərcümə • Ardıcıl tərcümə
• Notarius yanında tərcümə
• Rəsmi görüşmələrin tərcüməsi
• Uzaqdan tərcümə
• Sinxron tərcümə

Xidmət haqqında ətraflı
Əlavə xidmətlər • Notarius təsdiqi
• Apostil
• Sayt tərcüməsi
• Nikah və VVAQ qeydi
• Dil öyrədilməsi

Xidmət haqqında ətraflı

Bizim müştərilərimiz • Tərcümələr üzrə pulsuz məsləhət ala bilər

EKTtranslate peşəkər tərcümə bürosu: MəsələhətHələ tərcümədən qabaq sənədlərin düzgün tərtib edilməsi barəsində. Biz Sizə tərcümə ilə əlaqədar olan hər mövzuda məsləhət verərik və komək edə bilərik...

Davamı...


• Bizdən öyrənə bilər

Sənədlər üçünEKTtranslate peşəkər tərcümə bürosu: Məlumat tərcümələrin təsdiqi və leqallaşdırılması hansı məqamda və qaydada olur? Notarius tərcüməsi nədir, notariuslar necə işləyir? Sənədin leqal olması üçün nə lazımdır? Hansı hallarda leqallaşdırma lazımdır? Xaricə gedən (oradan gələn) sənədlər haqqında...

Davamı...

Tərcumələr etdiyimiz ölkələr haqqda

Biz sosial şəbəkədə

FB & TranslateIG & TranslateVK & TranslateTG & Translate

Qiymət və güzəştlər

01.03.2024′dən qüvvədədir

Yazılı tərcümə qiymətləri

Tərcümə xidməti növü
Ölçü vahidi Qiymət
(BYN, ƏDV-siz)
Azəri, türk, Asiya dillərinəSəhifə*46
Rus və belarus dilləri="=46
Avropa dilləri="=35
Nadir dillər**="=153

* - Standart səhifə - təkrarsız boşluqlar daxil 1800 işarədir;
** - Nadir dillərin qiyməyi sözləşməyə bağlıdır. Göstəriləndən çox fərqlənə bilər.

Şifahi tərcümə qiymətləri

Şəhər içində tərcüməSaat*46
Şəhər daxilində günlük tərcüməGün306
Şəhər xaricində tərcümə**Gün**459

* - Sifariş vaxtı 2 saatdan başlar;
** - Sifariş 1 gündən az ola bilməz.

Mətn içindəki işarə sayının ən obyektiv hesablama üsulu Microsoft Word tekst redaktorunun "Statistika" funksiyasıdır. Bu funksiya hərflərin və sətir Çoban yastığı-sevir-sevmiraralarınımın ölçüsündən asılı olmayaraq mətnə daxil olan simvolların sayını, və deməli mətnin gerçək həcmini təyin etməyə imkan verir. Məhz bu səbəbdən işarə sayının hesablanmasında Microsoft Word göstərilən funksiyası istifadə olunur. Hesablamada qəbul edilən 1 səhifə А4 formatlı, hər biri 90 işarədən təşkil olan 20 sətirdən ibarətdir. Beləliklə, biz standart səhifə dedikdə 1800 işarədən ibarət olan hazır mətn nəzərdə tutulur (tək boşluqlar da daxil). Şifahi tərcümələr saat və ya günlə hesablanır. Qeyd edək ki, adətən tərcümələr ertəsi gün verilir. Günlük tərcümə norması iş günü ərzində ən çox 4 sadə sənəd (bir səhifəlik) və ya 4 standart səhifədir. Bundan çox həcmli işlərin müddəti göstərilən normalar əsas tutularaq, istirahət günləri və işin çoxluğu (məsələn, təcili işlərin olması) nəzərə alınaraq, təyin olunur. Tərcümə müddəti iş qəbul edilərkən və ya əlaqə vasitələri ilə müştəriyə bildirilir.Təcili işlər, müstərinin xahişi ilə, başqa şərtlərdə yerinə yetrilə bilər.
Sifarişin ödənməsi, kəsilən hesaba görə bankda olur. Tərcümə qiymət və güzəştləri ən aktual şəkildə bizdən öyrənilə bilər.

Tərcümə qiymətində güzəştlər vardır

"EKT Translate" tərcümə bürosu Tərcümə qiymətində güzəştlər; müştərilərinə qıvraq qiymət sistemi təklif edir. Təməl qiymət onsuz da aşağı olsa belə, edilən qiymət azalışı xüsusən xoşdur.

Daimi müştərilərə 20 % qədər güzəşt edilir. Bizim müştərilərimiz ikinci dəfə müraciət edərkən artıq daimi müştəri kateqoriyasına aid edilirlər.

Əlillərə, veteranlara və fəqir müştərilərə qiymət 50% qədər yendirilir. Bu yendirim yalnız tərcümələrdə edilir və şəxsən özləri müraciət edərkən yaxud işin onlar üçün görüldüyü faktının təsdiq edildiyi halda tətbiq olunur. Güzəştlər əlavə xidmətlərə aid deyildir. Əlavə xidmətlərin qiyməti xidməti edənlər tərəfindən təyin olunur və başqa məsrəflər olur. Burada bazarlıq olmaz.

Həcmi 10 səhifə və daha çox olan çox səhifəli yazılı tərcümələ, çox saat sürən şifahi tərcümələrə 20% qədər güzəşt tətbiq edilir. Uzun vədəli tərcümələr üçün güzəşt müqaviləyə görə olur.

Təcili işlərə qiymət əlavələri var

Əziz müstərilər bilməlidir ki, təcili iş – pullu əlavə xidmətdir. «Bu gün alınıb, bu gün görülən» işlər təcili iş sayılır. Təcili iş üçün iki qat tarif alınır. «Elə bu saat» (2 saat içində) görülər Super təcili işlər üçün üç qat ücrət tətbiq edilir. Qiymətə müştərinin razılığı alınır. Əlbət ki, hər iş təcili və ya super təcili rejimdə yerinə yetirilə bilməz. Görülə biləcək işin miqdarı mövcud normalar və tərcüməçinin cari andakı imkanı ilə təyin olunur.

Baş səhifəBaş səhifəyə