Rusça, Belarusça, Türkçe, azərice, Avropa dillərindən uzman çeviriler Rusça, Belarusça, Türkçe, azərice, Avropa dillərindən uzman çeviriler

Bizim müşterilerimiz

• Tercümeler üzere ücretsiz danışmanlık ala bilir

EKTtranslate uzman tercüme bürosu - DanışmaHala tercümeden once senedlerin nasıl düzgün yapılması konusunda. Biz Size tercüme ile ilgili olan her mevzuda danışmanlık yapa biliriz, yardım ederiz...

√Daha geniş...


• Bizden öğrene bilir

Senedler için EKTtranslate uzman tercüme bürosu - bilgitercümelerin tasdiği ve yasallaştırılması hangi makamda ve usulle oluyor? Noterlikler nasıl çalışıyor? Senedin yasal hale getirilmesi işleleri neleri kapsar? Hangı hallerde yasal tasdik gerekiyor? Yutdışından gelen (oraya gidecek) evraklar hakkında...

√Daha geniş...


EKTtranslate Studio uzman tercüme: rusça, belarusça, doğu ve batı dilleriEKTtranslate Studio uzman tercüme: Bilgi ve eğlence Yazılı, sözlü tercüme yaptığımız ülkelerin yerleşımi, tabiyatı, insanları, özelliklerileri ve çeviri dilleri bilgileri
news flash
 • Русский
 • Azəricə
 • Türkçe
 • English

Çeviri dillerinin inceliklerine malik olmakla yapılan rusça, belarusça, azerice, türkçe, Avropa, Asya ve dünya dillerinden çeviri

Bizim mesleğimiz Avropa, Asya, dünya dillerinden rusça, türkçe çeviri ve Avropa, Asya ve Rusça, Belarusça ve avropa dillerinden azerice, ingilizce türkçe çevirigenelde dünya dillerine türkçe, rusça çeviri yapılmasıdır. Yaptığmız her çeviri noter tasdikli çeviri ola bilir. Dikkatinize ilk önce yazılı veya sözlü

belarusça, rusça, türkçe çeviri

takdim ediyoruz. İşbu bir-birine hem benzeyen, hem de çok farklı dillerin derinliklerine dalınınız.

Rusça, türkçe, azerice çeviri.

Slavyan dilleri kendi aralarında azeri ile türkçe kadar yakın olamaz.
Türkçe rusça çeviri
, ruşça türkçe çeviri,
türkçe ingilizce çeviri
- reklama ihtiyacı olmayan dilden çeviri yapmak demek.

Asya, Avropa dillerinden çeviri

arasında türkmence’den çeviri hem orta Asya türk dilleri arasında türkçeye daha yakın olan dille tanışlıkdir. Özbekçe uzman çeviri bazan, birinci sırada Buhara’nın tekrarsız mimarlık anıt yapılarını hatırlatıyor, aynı zamanda büyük Uluğbey'in ve Al Horezmi’nin dillerinden örnek veriyordur. Ve tersine belarusça, rusça, türkçe çeviri hizmeti, yine ingilizce, Avropa dillerinden çeviri, azerice türkçe çeviri, dünya ve avropa dillerine çeviri de yapıyoruz. Eğer Size, direk tercüman tarafından yapılan eğitimli, düzgün ve en iyi çeviri gerekiyorsa - o zaman Siz bizim müşterimizsiniz ve biz, EKTtranslate uzman çeviri bürosu, Size hizmet yapmaya memnunuz.
Dikkatinizi sitemizin çok dilli olduğuna yönetmek isteriz. Eğer Siz işbu satırları okurken zorluk çekiyorsanız, başka dil seçe bilirsiniz.
Biz en geniş alanda çeviri hizmeti yapıyoruz. √Hakkımızda daha geniş

Bütün çeviri çeşitleriTercüme

hizmetlerimiz

, çeviri tipleri, çeviri dilleri

Biz aşağıdakı çeviri hizmeti yapıyoruz: uzman sened çevirisi, hem metin çevirisi, noterli pasaport çevirisi, makale çevirisi, yazışmaların, el yazılarının, konuşmaların, bir sözle her alanda metin çevirisi. Tek-nik çeviri, istenilen mevzuda metin çevirisi.

Çeviri hizmeti, yazılı çevirilerYazılı çeviriler

Uzman tercüman
 • Texnik çeviri, sened çevirisi;
 • Metin çevirisi;
 • Pasaport çevirisi ve özel sened çevirisi;
 • İstenilen zorlukdakı metin çevirisi;
 • Website çevirisi, onun kuruluşunu ve anahtar kelimelerini saklamak şartı ile;
 • Makale çevirisi, basın materiallarının çevirisi ve başka çeviriler
 • Website çevirisi.Website çevirisi Yazılı çeviri işlerine Website çevirisi de dahildir.
Biz sened çevirisi sonuçlarını
noter tasdikli çeviri
şeklinde yapa biliriz. Noter tasdiği müşteri tarafından yaptıra bilir ve havale edile bilir. Ancak bu artık İlave hizmet sayılıyor. Devamını okuyunuz: =>Yazılı çeviri

√Yazılı çeviri siparişi

Çeviri hizmeti, sözlü çevirilerSözlü çeviriler

Sözlü çeviri ardıcıl, senkron ve Sözlü çeviriuzaktan yapılan çeviriler gibi sınıflandırılıyor.
 • Ardıcıl çeviri - en yayılmış çeviridir.
 • Senkron tercüme resmi toplantılarda, konfranslarda, sempozyumlarda ve s. uygulanıyor;
 • Uzaktan yapılan çeviriler, çağdaş irtibat çeşitleri, telefon, radio konuşmaları, selektör, bilgisayar ve diger irtibat cihazları ile oluşturuluyor. Devamını okuyunuz: =>Sözlü çeviri

√Sözlü çeviri siparişi

Biz geniş çeviri hizmeti alanında çalışıyoruz. Biz müşterilerimize uzman olarak, yüksek kaliteli çeviri teklif ediyoriz. Bizim en iyi çeviri yaptığımıza emin olunuz!

Çevirilerin beraberinde istenen hizmetlerİlave hizmetler

Noter tasdiği * Apostil vurulması * Nikah bağlanması ve kayıt işlerinin çevirisi * Dil eğitimi * Senedlerin düzenlenmesi * Yazı işleri ve başka

Çeviri hizmeti siparişiSipariş verilmesi

Çeviri ve hizmet şiparişi normal veya elektron postasıyla da gönderile bilir. Bu halde siparişin icrasına, onun değerinin en az 40% ödendikden sonra başlanıyor. İşin tahmini fiyatını bizim fiyat listesi ile tanışlıktan sonra hesablamak mümkündür. Ancak, biz israrla tavsive ederiz - son fiyatı almak için bize müracaat ediniz. Çünkü listede yalnız tipik fiyatlarr gösterilmişdir, orada mümkün olacak indirim ve değişiklikler yer almaya bilir. Biz değişen fiyat sisitemi uyguluyoruz.

Çeviri dilleri, yüksek kaliteli çeviriÇeviri dilleri:

Rusça, belarusça, azerice, türkçe ingilizce çeviri. Biz anlamsız harfi çevirie yol vermeyiz, hem dilin manasını, hem de düzen ve özelliklerini çeviri yaparız. Belarusça, türkçe, rusça çeviri, istediğiniz sahada ve zorluk derecesine bakmadan. Rusça, türkçe, azerice çeviri. Türkçe’nin ilk ve en yakın kardeşi azerice, Odlar yurdu dili, Nizami’nin Hakani’nin dilidir. Asya, Avropa dillerinden çeviri. Özsoysal ve karakterli çağdaş türk grubu dillerinden çeviri. Uzman ingilizce, Avropa dillerinden çeviri. Hem türkçe ingilizce çeviri, çabuk ve düzgün, azerice’ye çeviri ingilizce, fransızca, almanca, italyanca ve diğer diller. ingilizce türkçe çeviri takdime ihtiyaç bırakmıyor. Haklı olarak ingilizce uluslararası dil numara bir sayılıyor. Biz her çeşit çeviri hizmeti yapıyoruz, müşterilerimize yüksek kaliteli, uzman tercüme teklif ediyoruz. Güzel türçe çevirileri yapıyoruz. Bize müracaatta bulunarak, çevirilerimizin doğruluğu ve yüksek kaliteli olduğuna emin olun. Dikkatıza sunarız: Biz kanunsuz yolla ele geçen veya başkalarının şerefine dokunan materialları çeviri için almayız.
 

Bulamadığınız bir şey varsa, lütfen, sitemizin yukarı kısmındakl Arama penceresini kullanın. top