Yazılı tercüme • Pasaport tercümesi, evraklar
• Teknik senedlerin çevirisi
• Metin tercümesi
• Özel evtakların tercümesi
• Kimlik, cüzdan, diploma, sertifika

Hizmet hakkında fazla
Sözlü tercüme • Ardıcıl tercüme
• Noter huzurunda tercüme
• Resmi görüşmelerin tercümesi
• Uzaktan tercüme
• Senkron tercüme

Hizmet hakkında fazla
Ek hizmetler • Noter tasdiği
• Apostil
• Website tercümesi
• Nikah kaydı
• Dil öğretilmesi

Hizmet hakkında fazla

Bizim müşterilerimiz • Tercümeler üzere ücretsiz danışmanlık ala bilir

EKTtranslate uzman tercüme bürosu - DanışmaHala tercümeden once senedlerin nasıl düzgün yapılması konusunda. Biz Size tercüme ile ilgili olan her mevzuda danışmanlık yapa biliriz, yardım ederiz...

Devamı...


• Bizden öğrene bilir

Senedler için EKTtranslate uzman tercüme bürosu - bilgitercümelerin tasdiği ve yasallaştırılması hangi makamda ve usulle oluyor? Noterlikler nasıl çalışıyor? Senedin yasal hale getirilmesi işleleri neleri kapsar? Hangı hallerde yasal tasdik gerekiyor? Yutdışından gelen (oraya gidecek) evraklar hakkında...

Devamı...

Biz sosyal şebekede

FB & TranslateIG & TranslateVK & TranslateTG & Translate

Evrakların noter tasdıklı tercümesi ve uzman danışmanlık

Daha tercüme yapılmadan önce

senedlerin nasıl düzgün yapılması

EKTtranslate uzman tercüme bürosu: danışmanlık hakkında bilgi alabilirsiniz. Bazı inceliklerden hala tercüme yapılmadan önce, yani senedin aslı hazırlanarken haberdar olmakta fayda vardır. Tabii ki biz Sizin için tercümeye ait edilen her mevzu üzere, istenilen etapta danışmanlık yaparız. Müşterilerimizin her siparişte tercümeler üzere parasız danışmanlık hizmeti almak imksanı mevcuttur. Biz tercümye ait her bir mevzuda danışman hizmeti yaparız. Düzgün hazırlanmış olan sened ondan başarı ile kullanmanın garantisidir. Sık-sık, kuruluşunu, özelliklerini kullanım amaçlarını bilmeden yapımış senedi kullanmak imkansız oluyor. Bunu bilmeniz çok ünemlidir.
Ve çoğu zaman müşteriler şikayet eder ki "Bakın, biz senedi yurt dışında tercüme ettirdik, burada kabul etmiyorlar". Bunun sebebi yalnız sened düzeninin ve kullanımının en basit kurallarını bilmemektedir. Onlar sened düzenlenmeden önce bize müracaat ederek, danışsaylardı kendilerini kaçıla bilecek sorun ve fazla masraftan kurtara bilirlerdi.
Vaktınızı değerlendirin ve zamanında uzmanlara müracaat edin. Her zor işi profesyonellere havale edin. "Çöreği ver çörekçiye" derler...

Biz Size dokümanların düzenlenmesi, işlenmesi ve yığımında her türlü gerçek yardım ede biliriz. Ayrıca fotokopi, skan ve diğer ek hizmetlerin yapılmasında yardımcı oluruz.

Müşterilerimiz bizden öğrene bilir

Her hangiБюро переводов EKTtranslate: составление и заверение документов devlet organına senedin problemsiz takdim edilmesi için ne grekiyor?

Resmi senedler, anlaşmalar, aynı zamanda özel senedler: dilekçeler, müracaatlar, çeşitli yazılar, hatta mektuplar nasıl düzgün yazılır?

Senedlerin,

tercümelerin tasdiği ve yasallaştırılması

nasıl ve nerede oluşturuluyor?

Noter tasdikli suret ne demektir? Hangi hallerde o talep olunuyor? Suret aslı gibi yasal güce malik midir?

Noterlikler nasıl çalışıyor? Örneğin, Siz pazar ve tatil günleri bazı noterliklerin çalıştığını biliyor muydunuz? Biz Sizin noter çalışmaları ve işlemlerine bağlı istediğiniz sorunuzu cevaplarız. Bir devlet tarafından verilen senedin o bür devletlrin arazisinde kullanıla bilmesi içın ne lazım?

Apostil ne demek?

Hangı hallerde gerekiyor?


Bütün bu sorurara müşterilerimiz kolay ve çabuk cevap bulur. Müracaat ediniz )

Tercümelerle beraber ek hizmetlerEk hizmetler Ana sayfaya dönüşAna sayfaya