Yazılı tercüme • Pasaport tercümesi, evraklar
• Teknik senedlerin çevirisi
• Metin tercümesi
• Özel evtakların tercümesi
• Kimlik, cüzdan, diploma, sertifika

Hizmet hakkında fazla
Sözlü tercüme • Ardıcıl tercüme
• Noter huzurunda tercüme
• Resmi görüşmelerin tercümesi
• Uzaktan tercüme
• Senkron tercüme

Hizmet hakkında fazla
Ek hizmetler • Noter tasdiği
• Apostil
• Website tercümesi
• Nikah kaydı
• Dil öğretilmesi

Hizmet hakkında fazla

Bizim müşterilerimiz • Tercümeler üzere ücretsiz danışmanlık ala bilir

EKTtranslate uzman tercüme bürosu - DanışmaHala tercümeden once senedlerin nasıl düzgün yapılması konusunda. Biz Size tercüme ile ilgili olan her mevzuda danışmanlık yapa biliriz, yardım ederiz...

Devamı...


• Bizden öğrene bilir

Senedler için EKTtranslate uzman tercüme bürosu - bilgitercümelerin tasdiği ve yasallaştırılması hangi makamda ve usulle oluyor? Noterlikler nasıl çalışıyor? Senedin yasal hale getirilmesi işleleri neleri kapsar? Hangı hallerde yasal tasdik gerekiyor? Yutdışından gelen (oraya gidecek) evraklar hakkında...

Devamı...

Belarusda sevimli yay - Çerven bölgesi - Rusça, Azerice, Avropa dilleri tercümeleri

Rusça, Azerice, Avropa dilleri

Sened ve sözleşmelerin tasdiğinde tercüman hizmeti


Tercüme bürosunun haberleri ve bildiriler

Son zamanlar,

yeni hizmet tipi

istenmektedir -

nikah kaydı törenine

, aynı zamanda çocuğun kayıda yazılması, babalığın kabul edilmesi ve b., eğer eşlerden biri yabacı devlet vatandaşıysa - tercümanın katılması gerekiyordur.

İşbu yeniliğin amacı, sayılan töremlerin ciddiliği göze alınmakla, baş veren olayların doğru-düzgün anlaşılması, bunsuz güvenli aile kurulamaz, biliyorsunuz, ve aynı zamanda kayıt senedlerinin düzgün yazılmasıdır.

Çünkü, konuşulanların, geleneklerin, evlenenlerden biri tarafından anıaşılmaması veya Kayıt bölümü tarafından, nüfus kayıt belgelerinin, yabancı dilin özelliklerini göze almadan yazılması ileride ciddi sorunlar kaynağı ola bilir. Tecümanın katılması işbu problemleri gideriyordur.
√ Daha geniş...

Dikkatınıza sunmak isteriz ki, tercümanın katılması elarus’un tekrarsız güzelliği cennet köşesi - Rusça, Azerice, Avropa dilleri tercümeleriülkenin devlet dilini bilmeyen yabancı vatandaşlar için şirket kuruluş evraklarınnın veya alış-satış gibi sözleşmelerin tasdiğinde zorunludur, mesela tapu idaresinde.