Yazılı tercüme • Pasaport tercümesi, evraklar
• Teknik senedlerin çevirisi
• Metin tercümesi
• Özel evtakların tercümesi
• Kimlik, cüzdan, diploma, sertifika

Hizmet hakkında fazla
Sözlü tercüme • Ardıcıl tercüme
• Noter huzurunda tercüme
• Resmi görüşmelerin tercümesi
• Uzaktan tercüme
• Senkron tercüme

Hizmet hakkında fazla
Ek hizmetler • Noter tasdiği
• Apostil
• Website tercümesi
• Nikah kaydı
• Dil öğretilmesi

Hizmet hakkında fazla

Bizim müşterilerimiz • Tercümeler üzere ücretsiz danışmanlık ala bilir

EKTtranslate uzman tercüme bürosu - DanışmaHala tercümeden once senedlerin nasıl düzgün yapılması konusunda. Biz Size tercüme ile ilgili olan her mevzuda danışmanlık yapa biliriz, yardım ederiz...

Devamı...


• Bizden öğrene bilir

Senedler için EKTtranslate uzman tercüme bürosu - bilgitercümelerin tasdiği ve yasallaştırılması hangi makamda ve usulle oluyor? Noterlikler nasıl çalışıyor? Senedin yasal hale getirilmesi işleleri neleri kapsar? Hangı hallerde yasal tasdik gerekiyor? Yutdışından gelen (oraya gidecek) evraklar hakkında...

Devamı...

Biz sosyal şebekede

Çeviri bürosu Translate facebookdaÇeviri bürosu Translate instagramdaÇeviri bürosu Translate VkdaÇeviri bürosu Translate telegramda
Uzman

yazılı tercüme

Yazılı Rusça, Türkçe, ingilizce, Azerice çeviri

Zaten istediğiniz her dilden/dile yaptığımız ПEKTtranslate tercüme bürosundan yazılı çeviriyazılı tercümeler aşağıdakı hizmetleri kapsar: uzman rusça yazılı tercüme,

Asiya, Avropa dilleri, Azerice, Belarusça, ingilisce tercümeler

ve

uzman Türkçe yazılı tercüme

, Asya dillerinden yazılı tercümeler,

pasaport tercümesi ve özel evtakların, websitelerin

ve her türlü metinlerin tercümesi,

teknik tercüme, sağlık tercümeleri, bilimsel, teknik senedlenin

, mahkeme evraklarının, iddia taleplerinin, hak ve görevlerin, gümrük senedlerinin, mali dokümanların, dilekçelerin, müracaatların, yazıların, edebi eserlerin, söz sanatı tercümesi, istenilen materialların, el yazılarının yazılı tercümesi ve metinlerin electronic şekilde tercumesi de dahil.
Tercüme edilecek metinleri

yazılı çeviri siparişi

linki vasıtası ile bize göndere bilirsiniz.
 • Sened ve tekniki materialların, talimatların tercümesi, noter tasdikli çeviri:


  Yazılı tercüme - yazıya bozu yok
  • Pasaport tercümesi, özel evtakların tercümesi

   : kimlik, şahadetname, diploma, sertifika, lisansiye ve b. yabanicı vatandaşların ülkemizde buluna bilmesi, nikah kaydı, oturum, eğitim, iş veya devamlı yaşantı için yurt dışına gidenler için gereke bilecek dokümanların tercümüsi;
  • Teknik senedler, lisansiye, patentler;
  • Gümrük, mali, mühasebe ve banka senedleri;
  • İddia ve mahkeme senedleri;
  • Şirket kuruluşu senedleri, lisanslar, şehadetnameler, kurallar, sözleşmeler, hem tüzel şahısların sicil kaydının yapılması ve faaliyeti için gereken senedler;
  • Reklamların tercümesi: Reklam prospekleri, tabloları, levhaları, bukleleri, dosyaları, katalokları, flikerler, stikerler, vizit kartları, tebrik kartları ve b..- stil ve tasarımıları saklanması şartı ile;
  • Özel yazışmaların, el yazılarının, arşiv ve aile materiallarının ve b. tecümesi.
  • Zorluk derecesinden, mevzuatından asılı olmadan bilimsel-tekniki senedlenin tercümesi ve diğer yüksek uzman metinleri;
  • Edebi metinlerin, edebi söz sanatı tercümesi;
  • İhale (yarışmalar) yapılması için greken senedlerin hazırlanması ve tercümesi;
  • metinlerin electronic şekilde tercumesi
 • Websitelerin tercümesi

  İnformasyon Teknolojisi tecrübesi olan elemanlarımız website materiallarını, proqram ve Yazılı tercüme - Websitelerin optimal tercümesi teknik rehber edebiyatını veya onların gösterdiği çeşitli haberleri kullanmış olduğumuz dilden veya dile yetkili tercüme yapmaya hazırlar. Bir kaç dile tercüme (çokdilli websiteler), kaynak website esasında nümune sitesinin yığılması da mümkündür. Websitenın tercümesi sadece metnin, geçit ve düğmelerin sözbesöz tercümesi değil, aynı zamanda onun metninin arama sistemlerinin indekslemesi için optimizasyonunu da göze alıyor. Tercüme prosesinde anahtar kelimeler de kullanılıyor.

  √Yazılı çeviri siparişi

Esas tercüme dilleri: uzman rusça yazılı tercüme, kaliteli ingilizce tercümeler, Asya dillerinden yazılı tercümeler, uzman Türkçe yazılı tercüme ve uzman azerice yazılı tercüme.

Geçitler:

Tercüme hizmeti - sözlü tercümelerSözlü tecümeler İlave tercüme hizmetleriEk hizmetler Rusşa, Azerice, Ingilizce çevirilerAna sayfa

Müşteriler için açıklama tablosu

çeviriler üzere açıklama tablosu

 • Tercüman emeğinin adı iş olmadığını unutmayınız.
 • Yazılı çeviri zamanı her bir sened (metin) özel yaklaşım talep edebilir, bu sebepten çeviri normal dokümanlardan gayet çok vakit isteye bilir.
 • Bizimle danışınız. İşte yalnız metini inceledikten sonra çeviri vadesi ve karakteri hakkında konuşula bilir. Kendiniz işin süresi ("5 dakika") veya hacmi ("iki satır") karrarını vermekte acele etmeyiniz. Bu işi uzmanlara bırakınız.
 • Önceden müracaatta bulunmaya çalışınız. "dün" yapılmalı olan siparişleri lütfen, evvelki gün getiriniz.
 • Özel isimlerin yazılışı şeklini bize bildiriniz, özellikle, o isimlerin önce çevirisi yapılmışsa. Aksi takdirde, aynı isimin çeviriden sonra birden fazla çeşidi ortaya çıkabilir.
 • Tercüme ile ilgili bütün hususlarda bize güvenin: biz Uzman çeviriler yapıyoruz.