Yazılı tercüme • Pasaport tercümesi, evraklar
• Teknik senedlerin çevirisi
• Metin tercümesi
• Özel evtakların tercümesi
• Kimlik, cüzdan, diploma, sertifika

Hizmet hakkında fazla
Sözlü tercüme • Ardıcıl tercüme
• Noter huzurunda tercüme
• Resmi görüşmelerin tercümesi
• Uzaktan tercüme
• Senkron tercüme

Hizmet hakkında fazla
Ek hizmetler • Noter tasdiği
• Apostil
• Website tercümesi
• Nikah kaydı
• Dil öğretilmesi

Hizmet hakkında fazla

Bizim müşterilerimiz • Tercümeler üzere ücretsiz danışmanlık ala bilir

EKTtranslate uzman tercüme bürosu - DanışmaHala tercümeden once senedlerin nasıl düzgün yapılması konusunda. Biz Size tercüme ile ilgili olan her mevzuda danışmanlık yapa biliriz, yardım ederiz...

Devamı...


• Bizden öğrene bilir

Senedler için EKTtranslate uzman tercüme bürosu - bilgitercümelerin tasdiği ve yasallaştırılması hangi makamda ve usulle oluyor? Noterlikler nasıl çalışıyor? Senedin yasal hale getirilmesi işleleri neleri kapsar? Hangı hallerde yasal tasdik gerekiyor? Yutdışından gelen (oraya gidecek) evraklar hakkında...

Devamı...

Tercumeler etdiğimiz ülkeler hakında

Biz sosyal şebekede

FB & EKT TranslateIG & EKT TranslateVK & EKT TranslateTG & EKT Translate

Rusça, Türkçe, Azerice, Belarusça çeviriler

Minsk'te Uzman Avropa, Asya dilleri çevirileri

Bizim mesleğimiz Avropa, Asya, dünya dillerinden Rusça, Türkçe çeviri ve Avropa, Asya ve genelde dünya dillerine Türkçe, Rusça çeviri yapmaktır. Yaptığmız her çeviri isteğinizle noter tasdikli çeviri ola bilir. Dikkatinize ilk önce yazılı veya sözlü Belarusça, Rusça, Türkçe çeviri takdim ediyoruz. Kullandığımız çeşitli çeviri dilleri ve tercümelerle baglı olan ek hizmetlerimiz, müşterilerimizin çok farklı olabilecek zevk ve teleplerini karşılar. Rusça, Türkçe, Azerice çeviri. Biz Minsk'te Rusça, Türkçe tercüme hizmetleri yapıyoruz. Rusça, Azerice tercüme hizmetleri de vardır. Diller benzer olsa da, adebi ve gramatik farklar bulunmaktadır. Türkçe, Rusça çeviri, Ruşça Türkçe çeviri, Türkçe ingilizce çeviri - reklama ihtiyacı olmayan Dünya dillerinden çeviri yapmak demek. Asya, Avropa dillerinden çeviri arasında Türkmence’den çeviri, aynı zamanda orta Asya Türk dilleri arasında Türkçeye daha yakın olan dille tanışlıkdir. Türk dil grubunun baska bir örneği Özbekçe uzman çeviri Buhara’nın tekrarsız mimarlık anıtları gibi güzel ve caziptir. Özbekçe Rusça, hatta Özbekçe Türkçe terçümeler mümkündür. Ve aksine Rusça, Belarusça, Türkçe çeviri hizmeti, yine ingilizce, Avropa dillerinden çeviri, Azerice Türkçe çeviri, dünya ve avropa dillerine de çeviri yapıyoruz. Eğer Size, birbaşa tercüman tarafından yapılan eğitimli, düzgün ve en iyi çeviri gerekiyorsa - o zaman Siz bizim müşterimizsiniz ve biz, uzman çeviri bürosu, EKTtranslate Size hizmet yapmaya memnunuz.
Dikkatinizi sitemizin çok dilli olduğuna yönetmek isteriz. Eğer Siz işbu satırları okurken zorluk çekiyorsanız, başka dil seçe bilirsiniz.
Biz her alanda çeviri hizmeti yapıyoruz.

Çeviri çeşiteri, çeviri hizmetleri

Bütün çeviri çeşitleri Büromuz bütün sened çeşirtlerini esas çeviri dillerine uzman tercüme yapar ve müşterinin ricası üzere çevirinin yanısıra, ek hizmetler yapar. Uzman noter tasdikli metin çevirisi, sened çevirisi, noterli pasaport çevirisi, makale çevirisi, planların, projelerin, raporların, yazışmaların, el yazılarının, konuşmaların tercümesi, teknik çeviri, istenilen mevzuda metin çevirisi, her alanda çeviri yapıyoruz. Senedlerin noter tasdiği müşterilerin rahatığı için yapılan ilave hizmettir ve zorunlu iş sayılamaz. Şunlar yaptığımız hizmetlerin yalız tahmini listesidir. Fazla v
Biz

kaliteli Rusça, Azerice, Avropa dilleri çevirileri

, Türkçe, Belarusça, Asya dillerine, onlardan profesyonel sözlü ve yazılı tercümeler yapıyoruz ve aynı zamanda, Doğu ve avropa dillerine/onlardan profesyonel sözlü ve yazılı tercümeler dokümanların noter tarafından tasdiği ve yasallaştırılması gibi ilave hizmetler daha yaparız. Büromuz zorluk derecesinden asılı olmadan bütün çeviri hizmetleri, her alanda çeviri, çeşitli materialların, teknik, tıbbı, yasal, mali senedlerin, sanat ve metodik edebiyatın yazılı tercümesi ve istenilen sözlü tercümeler yapıyordur.

Kadronun hazırlık seviyesi ve bilgi güvenliği

Evrakların güvenği ve saklılığı garantilidir Büromuz yalnız uzman tercümanlarla çalışıyordur. Onarım hepsi gereken eğitim görmüş, yeterli kadar tecrübesi olan, kullandıkları dillerde konuşan ülkelerde staj toplamış olan tercüman elemanlardır. İşçilerimizin yüksek eğitim seviyesi a'la iş kalitesinin kefilidir. Elemanlarımız dillerin inceliklerine sahip olmakla beraber, uygun alanlardakı standartları biliyor, çeşitli ülkelerin kültürü ile ve doküman işi ile tanışlardır. Profesyonel uzman tercüman ekiplerin sayesinde "EKT Transalate" bürosu müşterilerin istenilen derecede karışık olan, istenilen mevzudakı tercüme ödevini Özel öğretmenlik Azerice, Rusça, ingilizce dilleribaşarı ile ve zamanında teslim eder. Müşteriden alınan her hangi bilginin korunması ve saklanması bizim için kanundur.

Dil eğitimi ve öğretmenlik

. En iyi çeviri ve özel öğretmenleri de bizden bulursunuz. Kısa vakit içinde büyüklere ve çocuklara yeterli derececede Rusça veya diğer dilde konuşmayı öğretiriz. Size takım şeklinde Uzman tercüme, eğitim, özel öğretmenlik hizmeti teklif ederiz. Kapat^

Yazılı çeviriler

 • Texnik çeviri, sened çevirisi
 • Metin çevirisi (gerekiyorsa noterli)
 • Pasaport çevirisi ve özel yazıların çevirisi
 • İstenilen zorlukdakı metin çevirisi
 • Website çevirisi, onun kuruluşunu ve anahtar kelimelerini saklamak şartıyla
 • Makale çevirisi, basın materiallarının çevirisi ve başka çeviriler
 • Website çevirisi.Website çevirisi Yazılı çeviri işlerine tam Website çevirisi ve sitenin bölgesel metin çevirisi de dahildir.
Sened çevirisi Noter tasdikli çeviri şeklinde yapıla bilir. Noter tasdiği müşteri tarafından yaptırıla bilir veya bize havale edile bilir. Bu ek ücretle yapılan İlave hizmettir.

√Çeviri siparişi

Sözlü çeviriler

Sözlü çeviri ardıcıl, senkron ve uzaktan yapılan çeviriler gibi sınıflandırılıyor.

 • Ardıcıl çeviri (konuşma-çeviri) - en yayılmış çeviridir.
 • Senkron tercüme resmi toplantılarda, konfranslarda, sempozyumlarda ve s. uygulanıyor
 • Uzaktan yapılan çeviriler, çağdaş irtibat çeşitleri, telefon, radio konuşmaları, selektör, bilgisayar ve diger irtibat cihazları vasıtsıyla oluşturuluyor. Devamını okuyunuz: =>Sözlü çeviri

√Çeviri siparişi


Sipariş verilmesi kuralları ve ödeme

Tercüme ve elave xidmet sifarişiTÇeviri hizmeti siparişi şahsen verilir, veya uzaktan: normal ve elektronik poçtala, hem viber, whatsapp irtibat araçlarıyla kabul ediliyor. Banka verileriXSipariş, yapılacak hizmetlerin çeşidi, tarihi, süresi ve yeri hakkıında yeterli bilgi içermelidir. Yazılı tercümeler için tercüme materialı eklenmeli. Uzakdan verilen siparişlerin icrasına, onun değerinin en az %40 ödendikden sonra başlanıyor. İşin tahmini fiyatını bizim fiyat listemiz le tanıştıktan sonra hesablamak mümkündür. Ancak, biz israrla tavsive ediyoruz - son fiyatı almak için bize müracaat ediniz. Çünkü listede yalnız tipik fiyatlar gösterilmişdir, orada mümkün olacak indirim ve değişiklikler yer almaya bilir.

Siparişin ödenmesi. Fatura siparişin incelenmesinden sonra kesiliyor. Uzaktan kabul edilmiş siparişler için en az 40% peşin ödeme gerekiyor. Diğer hallerde müşteri sipariş karşılığını hazır işi alirken öder. Ödemeler kesilen fatura esasında bankadan yapılıyor. Banka kredi kartı ile ödemeler de mümkündür.

Bizde değişen fiyat sisitemi uyguluyor.


Çeviri dilleri

 • Rusça, Belarusça, Azerice, Türkçe ingilizce çeviri. Biz anlamsız harfi çeviriye yol vermeyiz, dilin manasını, düzen ve özelliklerini çeviri ile açıklıyoruz. Minsk'te Rusça, Belarusça, Azerice, Türkçe tercüme hizmetleri, istediğiniz sahada ve zorluk derecesine bakmadan. Azerice, Rusça, Türkçe tercüme.
 • Uzman ingilizce ve Avropa dillerinden çeviri. Hem Türkçe ingilizce çeviri, çabuk ve düzgün, Azerice’ye çeviri ingilizce, fransızca, almanca, italyanca ve diğer diller.
 • ingilizce Türkçe çeviri takdime ihtiyaç bırakmıyor. Haklı olarak ingilizce uluslararası dil numara bir sayılıyor.

"Çeviri dilleri" bölümünde gösterilmeyen dillere, misal, Özbekçe, Türkmence, Kazaxca ve başka dillere tercümeler de mümkündür.
Biz bütün tercüme hizmetleri, metin tercümesi hizmeti yapıyoruz. Bize müracaat ederk, kaliteli çeviri yaptığımıza emin olun.