Yazılı tercüme • Pasaport tercümesi, evraklar
• Teknik senedlerin çevirisi
• Metin tercümesi
• Özel evtakların tercümesi
• Kimlik, cüzdan, diploma, sertifika

Hizmet hakkında fazla
Sözlü tercüme • Ardıcıl tercüme
• Noter huzurunda tercüme
• Resmi görüşmelerin tercümesi
• Uzaktan tercüme
• Senkron tercüme

Hizmet hakkında fazla
Ek hizmetler • Noter tasdiği
• Apostil
• Website tercümesi
• Nikah kaydı
• Dil öğretilmesi

Hizmet hakkında fazla

Bizim müşterilerimiz • Tercümeler üzere ücretsiz danışmanlık ala bilir

EKTtranslate uzman tercüme bürosu - DanışmaHala tercümeden once senedlerin nasıl düzgün yapılması konusunda. Biz Size tercüme ile ilgili olan her mevzuda danışmanlık yapa biliriz, yardım ederiz...

Devamı...


• Bizden öğrene bilir

Senedler için EKTtranslate uzman tercüme bürosu - bilgitercümelerin tasdiği ve yasallaştırılması hangi makamda ve usulle oluyor? Noterlikler nasıl çalışıyor? Senedin yasal hale getirilmesi işleleri neleri kapsar? Hangı hallerde yasal tasdik gerekiyor? Yutdışından gelen (oraya gidecek) evraklar hakkında...

Devamı...

Biz sosyal şebekede

FB & TranslateIG & TranslateVK & TranslateTG & Translate

Sözlü Rusça, Türkçe, Azerice çeviri. Minskte dünya dillerinden tercüme

Esas sözlü tercüme çeşiteri şunlardır: Sözlü Rusça, Türkçe, Azerice, Belarusça ve dünya dillerinden tercümeardıcıl, uzaktan ve senkron tercüme- istediğiniz dünya dillerine sözlü tercüme. Burada sayılan rusça sözlü tercüme hizmeti, tabii sözlü belarusça tercüme hizmeti, isteğinizle azeriçe sözlü çeviri hizmeti ve sözlü Asya dilleri tercümeleri ile beraber işbu dillere/dillerden sözlü internet tercümeleri de sözlü tecümeler grubuna ait edilebilir.
 • Ardıcıl tercüme


  Ardıcıl tercüme zamanı, konuşmacı, söylediklerinin tercüma tarafından başka dile çevrile bilmesi Uzman tercüman istediğiniz dilden çeviri yapariçin gereken mantığı ara verilmelerinin şart olması göze alınır. Ardıcıl terçüme tipi çoğu zaman resmi ve iş konuşmaları, görüşler, çeşitli seviyeli devlet makamlarına ve özel topluluklara müracaatlar ve özel konuşmalar vaktı uygulanıyordur.
   Uygulama sahaları:
  • Noter huzurunda tercüme, avukat yanında sözlü tercüme, her hangi bir devlet makamında veya özel kuruluşlar karşısında sözlü tercüme;
  • Yabancıların nikah törenlerinin tercümesi.

   Evlenenlerden biri yabancı vatandaş oldukta Düğün, nişan, nikah bağlanması ve nüfus kayıt belgelerinin çevirisi nikah törenlerine tercümanın katılması mecburi olmuştur. Yabancıların nikah törenlerinin Mutlu evlenenler - nikah bağlanması ve nikah kaydının tercümesi tercümesi, bunun yanısıra çocukların senedlerinin Nüfusa kaydı kanunun talebi olmuştur. Bu hallere dilekçe verilmesi, Nüfus organlarının düzenlediği senedlerin imzalanması ve alınması, hem çocuğun doğumu kaydı, oğulluğa (kızlığa) alınması, babaığın tayin edilmesi belgeleri ve s. aittir;
  • Yol gösteren tercüman hizmetleri

   , misafirlerin beraberinde bulunmak. Şehir gezilerinde, şehirin görmeli yerleri ile tanışlık için, şehir kenarı seyahatlarda, özel ve grup gezilerinde Size tecrübeli tercüman takdim ederiz;
  • konuşmalar, sohbetler, görüşler
  • sergiler
  • takdim törenleri
  • pres-konfranslar, toplantılar
  • brifingler
  • seminerler
  • geziler
  • Aşağıdakı iki tercüme çeşidini de gözden geçirmeğe değer:
 • Uzaktan yapılan tercüme Uzaktan yapılan tercümetarafların, telli ve telsiz telefon, selektör, radio, bilgisayar, IPad ve diğer elektronik iletişim arçları sayesinde Skype, ICQ, MSN, Whatsapp, Viber ve b. vasıtası ile uzaktan yapılan yazılı ve sözlü konuşmaların tercümesidir. Açıklamak gerekiyor ki, uzaktan yapılan tercüme yalnız sözlü tercüme çeşididir denilmesi sırf şartıdır. Hiç kimse uzaktan yapılan tercüme derken irtibatın yazılı şekilde veya iki tercüme çeşidinim beraber kullamılmasını yasaklamıyor.
 • Senkron tercüme
  Senkron tercümelerSenkron tercüme konuşmacı ile aynı zamanda yapıliyor.
   Uygulama alanları:
  • konfranslar;
  • seminerler;
  • çok sayda katılanları bulunan törenler.

  Tercüme genelde iki ve daha çok tercüman tarafından yapılır. Onlar bir-birini her 15 dakikadan bir değişerek çalışıyorlar. Az sayılı katılanlar bulunan tedbirler de senkron tercüme edile bilir.

  Senkron tercüme için özel donatım gerekiyordur.

Yukarıda sayılan tercüme çeşitleri içinde sözlü internet tercümeleri daha sözlü tercüme hizmeti grubuna aittir. Esas tecümü dilleri: rusça sözlü tercüme hizmeti, bunun yanısıra belarusça sözlü tercüme hizmeti, uzman azeriçe sözlü çeviri hizmeti ile Asya dilleri dahil, sözlü dünya dilleri tercümeleri.

√Sözlü tercüme siparişi

Geçitler:

Yazılı tercüme - Scripta manentYazılı tercümelere bak
 İlave hizmetler Tercümelerin Ana SayfasıAna sayfaya

Müşteriler için açıklama tablosu

çeviriler üzere açıklama tablosu

 • Tercüman emeğinin adı iş olmadığını unutmayınız.
 • Yazılı çeviri zamanı her bir sened (metin) özel yaklaşım talep edebilir, bu sebepten çeviri normal dokümanlardan gayet çok vakit isteye bilir.
 • Bizimle danışınız. İşte yalnız metini inceledikten sonra çeviri vadesi ve karakteri hakkında konuşula bilir. Kendiniz işin süresi ("5 dakika") veya hacmi ("iki satır") karrarını vermekte acele etmeyiniz. Bu işi uzmanlara bırakınız.
 • Önceden müracaatta bulunmaya çalışınız. "dün" yapılmalı olan siparişleri lütfen, evvelki gün getiriniz.
 • Özel isimlerin yazılışı şeklini bize bildiriniz, özellikle, o isimlerin önce çevirisi yapılmışsa. Aksi takdirde, aynı isimin çeviriden sonra birden fazla çeşidi ortaya çıkabilir.
 • Tercüme ile ilgili bütün hususlarda bize güvenin: biz Uzman çeviriler yapıyoruz.