Yazılı tercüme • Pasaport tercümesi, evraklar
• Teknik senedlerin çevirisi
• Metin tercümesi
• Özel evtakların tercümesi
• Kimlik, cüzdan, diploma, sertifika

Hizmet hakkında fazla
Sözlü tercüme • Ardıcıl tercüme
• Noter huzurunda tercüme
• Resmi görüşmelerin tercümesi
• Uzaktan tercüme
• Senkron tercüme

Hizmet hakkında fazla
Ek hizmetler • Noter tasdiği
• Apostil
• Website tercümesi
• Nikah kaydı
• Dil öğretilmesi

Hizmet hakkında fazla

Bizim müşterilerimiz • Tercümeler üzere ücretsiz danışmanlık ala bilir

EKTtranslate uzman tercüme bürosu - DanışmaHala tercümeden once senedlerin nasıl düzgün yapılması konusunda. Biz Size tercüme ile ilgili olan her mevzuda danışmanlık yapa biliriz, yardım ederiz...

Devamı...


• Bizden öğrene bilir

Senedler için EKTtranslate uzman tercüme bürosu - bilgitercümelerin tasdiği ve yasallaştırılması hangi makamda ve usulle oluyor? Noterlikler nasıl çalışıyor? Senedin yasal hale getirilmesi işleleri neleri kapsar? Hangı hallerde yasal tasdik gerekiyor? Yutdışından gelen (oraya gidecek) evraklar hakkında...

Devamı...

Tercumeler etdiğimiz ülkeler hakında

Biz sosyal şebekede

FB & TranslateIG & TranslateVK & TranslateTG & Translate

Fiyat ve indirimler

01.04.2024′den yürürlükte

Yazılı ceviri fiyatatları

Çeviri hizmet çeşidi
Ölçü birimi Fiyat
(BYN, KDV-siz)
Azerice, türkçe, Asiya dilleriSayfa*46
Rusça ve belarusça dilleri="=46
Avropa dilleri="=35
Nadir diller**="=153

* - Standart sayfa - tekrarsız boşluklar dahil 1800 semboldür;
** - Nadir dillerin fiyatı anlaşmaya bağlıdır. Gösterilenden çok farlı olabilir.

Sözlü çeviri fiyatatları

Şehir içindeSaat*46
Aynı şartlarda günlükGün306
Şehir dışındaGün**459

* - Sipariş süresi 2 saatten başlar;
** - Sipariş 1 günden az olaməz.

Metninin içerdiği işaret sayısının en doğrucul hesaplama usulü Microsoft Word tekst redaktörünün "İstatistik" fonksiyjnudur. Bu fonksiyon harflerin ve satır Çobayastığı seviyor-sevmiyoraralarınımın ölçüsünden asılı olmayarak metine dahil olan sembollerin sayısını, ve demek metnin gerçek hacmini tayin etmeğe imkan veriyor. İşte bu sebepten işaret sayısının hesaplanmasında Microsoft Word'un gösterilen fonksiyonu kullanılıyor. Hesaplama için kabul edilen 1-sayfa А4 formatlı, her biri 90 işaretten teşkil olan 20 satırdan oluşuyordur. Bölelikle, biz 1 satandart sayfa derken 1800 işaretten oluşan hazır metın nazarda tutuluyor (tekrari boşluklar düşülmekle). Genelde, tercümelerin ertesi gün verilirdiyini kaydedelim. Günlük azami tercüme hacmi iş günü süresi en çok 4 adet adi sened (bir sayfalık) veya 4 standart sayfadır. Bundan fazla hacmili işlerin yapılma süresi gösterilen hacmler esas tutularak, dinlenme günleri ve işin mikdarı (mesela, acil işlerin olması) nazara alınarak, tayin olunuyor. Çeviri süresi iş kabul edilerken veya irtibat araçları ile müşteriye bildiriliyor. Acil işler, müsterinin ricası ile, diğer şartlarda yaplabilir.
Siparişin ödenmesi kesilen fatura esasında bankada oluşturuluyor. Tercüme hizmetleri için fiyatlar en güncel durumda bizen istene bilir.

Çeviri fiyatlarında indirimler vardır

"EKT Translate" tercüme bürosu fiyatlarde indirim; müşterilerine qıvraq indirim sistemi teklif edir. Temel fiyatlar indirimsiz bile düşük olduğu halde, indirimle daha hoştur. Hizmet birimleri olarak yazılı tercümelerde standart sayfa (1800 sembol), sözlü tercümelerdeyse saat ve gün uygulanıyor.

Devamlı müşterilere indirim %5 oranındadır Bizim müşterilerimiz ikinci kere müracaat ederken artık devamlı müşteri grubuna aid ediliyorlar. Özürlülere, veteranlara ve fakir müşterilere %50 kadar indirim uygulanıyor. Bu indirim yalnız tercümelerde ve şahsen kndileri müracaat ederken veya işin onlar için yapıldığı ispat edildiği halde uygulanıyor ve ek hizmetlere ait değildir. Ek hizmetlerin fiyatı hizmeti yapanlar tarafından tayin olunuyor ve ilave masraflar istiyor. Şurada pazarlık olamaz. Yazılı tercümelerde indirimler

Hacmi 3 le 10 sayfa olan çox sayfali işlere %5 ölçüde indirim tetbiq yapılıyor.

Hacmi 10 sah-dan 100 sah.-ya kadar olan işler için %10 ve daha çok indirim teyin olunuyor.

Hacmi 100 sayfani geçen siparişlere %15-ten başlayarak indirim veriliyor.

Şifahi tercümelerde indirim Bir günden çok davam edecek sözlü tercüme sözleşirken %5-den başlayarak indirim teklifi yapılıyor.
Uzun vadeli tercümeler için indirim sözleşmeye göre teklif olunur.

Acil tercümelerde fiyat artışı vardır

Aziz müşterilerimiz acil çevirilerde zam olacağını bilmeli – çünkü açıl çeviri ilave ücretli hizmettir. «Bu gün alınıp, bu gün yapılan» işler açıl iş sayılıyor. acili iş için iki kat ücret uygulanıyor. «Hemen bu saat» (2 saat içinde) yapılan Çok acil işlerde üç kat ücret uygulanır. Fiyat müşteri ile konuşuluyor. Elbet ki, her iş acil veya çok acil rejimde yapılamaz. Yapıla bilecek işin mikdarı mevcut azami iş hacmleri ve tercümanın şu andakı imkanı ile tayin olunuyor.

Ana sayfaAna sayfaya